Znaki ewakuacyjne

Znaki ewakuacyjne to podstawa wyposażenia każdego zakładu pracy. Znaki ewakuacyjne BHP wykonane są w wielu rozmiarach oraz na różnych podłożach. Znaki ewakuacyjne powinny posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP Państwowego Instytutu Badawczego oraz spełniać wytyczne norm PN-EN ISO 7010:2012 oraz PN-92/N-01256/02. Normy dokładnie opisują również zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i pożarowych, tak aby nie utrudniać jednostkom ratunkowym dostania się do obiektu. Prawidłowe oznakowanie dróg ewakuacyjnych z użyciem znaków dolnego i górnego oświetlenia, znaków przestrzennych oraz znaków uzupełniających znacząco ułatwi ewakuację.

Znaki ewakuacyjne BHP

Właściciel, zarządca lub użytkownik budynku jest zobowiązany wyznaczyć i w widoczny sposób oznakować drogi ewakuacyjne, służące odnalezieniu prawidłowego kierunku ewakuacji w razie wystąpienia zagrożenia. Oferowane przez nas znaki ewakuacyjne spełniają powyższe wymagania, są wykonane w najwyższej jakości, posiadają wysoki współczynnik fotoluminescencji. Znaki ewakuacyjne wytwarzane są z najwyższej jakości materiałów, co pozwala na ich długotrwałe użytkowanie. Ze względu na międzynarodowy charakter znaków ewakuacyjnych i ochrony przeciwpożarowej zgodnych z normą PN-EN ISO 7010:2012 oraz ich rozpoznawalność na całym świecie, zachęcamy do uzupełniania znaków bezpieczeństwa, które o wiele bardziej intuicyjne i mogą przyczynić się do ratowania zdrowia i życia ludzi.

Czytaj więcej ...

Dostępność: do 7 dni roboczych

5.76

Dostępność: do 7 dni roboczych

5.76

Dostępność: do 7 dni roboczych

5.76

Dostępność: do 7 dni roboczych

7.81

Dostępność: do 7 dni roboczych

2.94

Dostępność: do 7 dni roboczych

2.94

Dostępność: do 7 dni roboczych

2.94

Dostępność: do 7 dni roboczych

2.94

Dostępność: do 7 dni roboczych

2.94

Dostępność: do 7 dni roboczych

2.94

Dostępność: do 7 dni roboczych

2.94

Dostępność: do 7 dni roboczych

2.94

Dostępność: do 7 dni roboczych

2.94

Dostępność: do 7 dni roboczych

2.94

Dostępność: do 7 dni roboczych

2.94

Dostępność: do 7 dni roboczych

2.94

 

Produkty 1 - 20 z 196