Znak ewakuacyjny Drzwi ewakuacyjne w lewo

Znak BHP - Z-AA010 - Znak ewakuacyjny Drzwi ewakuacyjne w lewo


Znak ewakuacyjny Drzwi ewakuacyjne w lewo

Oferowany przez nas znak ewakuacyjny BHP - Drzwi ewakuacyjne w lewo jest oznakowaniem ewakuacyjnym stosowanym do oznaczenia najkrótszego kierunku drogi ewakuacyjnej oraz czynności związanych z ewakuacją. Znak ten stosowany jest w budynkach użyteczności publicznej, zakładach produkcyjnych, przemysłowych oraz innych zakładach pracy. 

Umieszcza się go w nad drzwiami zewnętrznymi, którymi osoby będące wewnątrz budynku powinny się ewakuować w przypadku występowania zagrożenia. Dzięki prawidłowemu umieszczeniu znaku ewakuacyjnego znacząco wzrasta bezpieczeństwo osób przebywających wewnątrz budynku. Znak informuje użytkowników obiektu, że drzwi ewakuacyjne otwierają się w lewo, dzięki czemu osoba owierająca je bez namysłu może podjąć szybką i skuteczną ewakuację z budynku.

Znak ewakuacyjny BHP jest formą graficznej informacji wskazującej przebieg drogi ewakuacji. Produkt, dzięki zastosowanej technologii jest widoczny zarówno w świetle dziennym, sztucznym oraz przy nieprzewidzianym braku oświetlenia. Dzięki fotoluminescencji znak drzwi ewakuacyjne w lewo  posiada zdolność emisji światła widzialnego po usunięciu źródła naświetlania. Znak - Drzwi ewakuacyjne w lewo został wykonany przez wiodącego na rynku producenta oznakowania.  

Znaki stosowane do oznaczenia dróg ewakuacyjnych są regulowane zapisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie życia i zdrowia oraz mienia. 

Znak ten posiada stosowne świadectwa dopuszczające do jego stosowania. Dostępny jest w wielu rozmiarach i na różnych podłożach, dostępne w tabeli poniżej.

4.84

Dostępność: do 7 dni roboczych

 


10 x 10 cm / Folia samoprzylepna / Świecący 4.84 zł
10 x 10 cm / Płyta PCV 1 mm / Świecący 5.57 zł
10 x 10 cm / Płyta TD PCV 1,7 mm / Świecący 6.95 zł
15 x 15 cm / Folia samoprzylepna / Świecący 10.84 zł
15 x 15 cm / Płyta PCV 1 mm / Świecący 12.81 zł
15 x 15 cm / Płyta TD PCV 1,7 mm / Świecący 14.92 zł
20 x 20 cm / Folia samoprzylepna / Świecący 14.27 zł
20 x 20 cm / Płyta PCV 1 mm / Świecący 18.91 zł
20 x 20 cm / Płyta TD PCV 1,7 mm / Świecący 23.32 zł
35 x 35 cm / Płyta PCV 1 mm / Świecący 39.28 zł
35 x 35 cm / Płyta TD PCV 1,7 mm / Świecący 57.80 zł

Brak opinii i ocen.