Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy

Dostępność: 3-5 dni roboczych

55.00

Dostępność: 3-5 dni roboczych

55.00

Dostępność: 3-5 dni roboczych

55.00

Dostępność: 3-5 dni roboczych

55.00

Dostępność: NATYCHMIAST

55.00

Dostępność: 3-5 dni roboczych

55.00

Dostępność: 3-5 dni roboczych

55.00

Dostępność: 3-5 dni roboczych

55.00

Dostępność: 3-5 dni roboczych

55.00

Dostępność: NATYCHMIAST

55.00

Dostępność: 3-5 dni roboczych

55.00

Dostępność: 3-5 dni roboczych

55.00

Dostępność: 3-5 dni roboczych

55.00

Dostępność: 3-5 dni roboczych

55.00

Dostępność: NATYCHMIAST

55.00

Dostępność: NATYCHMIAST

55.00

Dostępność: NATYCHMIAST

55.00

Dostępność: 3-5 dni roboczych

55.00

 

Tego typu stanowiska związane są zazwyczaj z podejmowaniem decyzji o charakterze strategicznym oraz zarządzaniem personelem. Do zadań takich osób, w zależności od szczebla władzy i sprawowanej funkcji, należy między innymi uchwalanie przepisów prawnych, sterowanie administracją i gospodarką państwową lub regionalną oraz sprawowanie kontroli nad różnego rodzaju organami publicznymi.

Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy

Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy to grupa, w której znajdą się na pewno parlamentarzyści, przedstawiciele władzy samorządowej (marszałkowie, radni) oraz prezesi spółek. Zaliczamy do nich także dyrektorów do spraw zarządzania i handlu (stanowiska takie jak główny księgowy, naczelnik wydziału, dyrektor departamentu) oraz kierowników do spraw produkcji i usług (pielęgniarka oddziałowa, dyrektor szkoły, komendant straży miejskiej). Ostatnia z podkategorii znajdujących się w wyżej wymienionej grupie to kierownicy w branży hotelarskiej, handlu i innych branżach usługowych (właściciel biura podróży, klubu sportowego etc.).

Grupa ta składa się w sumie na 157 zawodów i specjalności.

Ocena ryzyka zawodowego: grupa wielka

Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy należą do pierwszej z grup usystematyzowanych w Klasyfikacji zawodów i specjalnościopublikowanej na potrzeby rynku pracy, na mocy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Czynniki, na które narażone są osoby na stanowiskach przedstawicielskich oraz wyżsi urzędnicy, to między innymi:

  • Obciążenie psychiczne – związane z dużą odpowiedzialnością wynikającą z piastowanego urzędu. Chroniczny stres może być również przyczyną wielu chorób fizycznych;
  • Obciążenie fizyczne (statyczne) – przeciążenie układu ruchu związane np. z długotrwałą pracą przy komputerze;
  • Obecność niebezpiecznych substancji lub przestrzeni – ruchome elementy maszyn i urządzeń, śliskie powierzchnie etc.;
  • Prąd elektryczny, który może skutkować porażeniem lub pożarem;
  • ...a także wiele innych, związanych ze specyfiką miejsca pracy.

Produkty 1 - 20 z 165