Instrukcje przeciwpożarowe

Ochrona przeciwpożarowa jest szeregiem przewidzianych działań prowadzących do ochrony mienia, życia i zdrowia ludzkiego oraz środowiska poprzez wyeliminowanie zagrożeń mogących prowadzić do wystąpienia miejscowego zagrożenia, pożaru lub jego rozprzestrzeniania się. Zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów rozumiane jest jako stan eliminujący zagrożenie uzyskiwany przez funkcjonowanie systemu norm prawnych i technicznych środków zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz działań zapobiegawczych eliminujących możliwość wystąpienia pożaru.

Instrukcje przeciwpożarowe i ewakuacyjne

Jednym z elementów zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów są instrukcje przeciwpożarowe, które zostały stworzone, aby wskazać właściwy sposób postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia. Wyznaczają prawidłową kolejność postępowania, alarmowania i ewakuacji ludzi w celu zapewnienia im możliwie najszybszej i najbezpieczniejszej drogi ewakuacji podczas pożaru, czy innych zagrożeń. Instrukcje zawierają również jasne i czytelne wskazówki dotyczące czynności, które można podjąć oraz te, które są surowo zabronione podczas pożaru. 
Podstawę prawną sporządzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego stanowi Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. a dokładnie § 6. Zgodnie z rozporządzeniem właściciel, zarządca lub użytkownik budynków użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych i inwentarskich odpowiedzialny jest za zapewnienie i prawidłowe wdrożenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. To właśnie on w razie stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości związanych z bezpieczeństwem pożarowym ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe uchybienia.

Instrukcje PPOŻ w pliku PDF do druku

Każda instrukcja przeciwpożarowa poddawana jest, co najmniej raz na dwa lata okresowej aktualizacji. W przypadku zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego przebudowy, która wpływa na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej dokumentacja również musi zostać zaktualizowana. Dowolna instrukcja ppoż. zawiera niezbędne numery telefonów alarmowych służb, które należy powiadomić w przypadku zagrożenia pożarowego dla danego obiektu.
Wszystkie instrukcje wskażą również miejsce występowania sprzętu przeciwpożarowego w obiekcie oraz prawidłowy sposób jego użycia w razie niebezpieczeństwa. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz współpracy z inspektorami ppoż. nasze instrukcje bezpieczeństwa pożarowego to najwyższej klasy produkt dostępny do pobrania natychmiast w formie pliku PDF lub gotowych do zamocowania laminowanych planszy lub płyt PCV.

 

Czytaj więcej ... Zwiń ...

Dostępność: NATYCHMIAST

10.99

Dostępność: NATYCHMIAST

10.99

Dostępność: NATYCHMIAST

10.99

 

Produkty 1 - 20 z 72