Oznakowanie substancji niebezpiecznych

Oznakowanie substncji niebezpiecznych pozwala na szybką identyfikacje substancji występujących na danym stanowisku pracy. Znaki substancji niebezpiecznych to ważny czynnik podnoszący bezpieczeństwo osób pracujących z cieczami, gazami lub ciałami stałymi, stanowiącymi zagrożenie dla ich zdrowia i bezpieczeństwa. Poprawne oznakowanie substancji niebezpiecznych  pozwala również na szybkie i sprawne zorganizowanie akcji ratunkowej oraz dobór odpowiednich środków ochrony w razie wystąpienia zagrożenia lub niekontrolowanego przedostania się substancji do środowiska.

Naklejki dla substancji niebezpiecznych

Znaki substancji chemicznych występują przeważnie na foli samoprzylepnej, aby ułatwić sposób ich montażu. Aby oznakowanie substncji niebezpiecznych było rozpoznawalne nie tylko na terenie naszego kraju, wykonywane jest ono zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami w sprawie oznakowań opakowań substancji niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin.

Czytaj więcej ... Zwiń ...

Dostępność: do 7 dni roboczych

1.26

Dostępność: do 7 dni roboczych

1.26

Dostępność: do 7 dni roboczych

1.26

Dostępność: do 7 dni roboczych

1.26

Dostępność: do 7 dni roboczych

1.26

Dostępność: do 7 dni roboczych

1.26

Dostępność: do 7 dni roboczych

1.26

Dostępność: do 7 dni roboczych

1.26

Dostępność: do 7 dni roboczych

1.26

Dostępność: do 7 dni roboczych

1.26

Dostępność: do 7 dni roboczych

1.30

Dostępność: do 7 dni roboczych

1.45

Dostępność: do 7 dni roboczych

1.45

Dostępność: do 7 dni roboczych

1.45

Dostępność: do 7 dni roboczych

1.45

Dostępność: do 7 dni roboczych

1.45

Dostępność: do 7 dni roboczych

1.45

Dostępność: do 7 dni roboczych

1.45

Dostępność: do 7 dni roboczych

2.48

 

Te materiały umożliwiają szybką identyfikację groźnych czynników, które występują na danym stanowisku pracy. Poprawne oznakowanie ostrzegawcze pozwala nie tylko na odpowiednią profilaktykę, ale także szybkie i sprawne zorganizowanie akcji ratunkowej oraz dobór odpowiednich środków ochrony w razie niekontrolowanego przedostania się związku chemicznego do środowiska.

Jakie substancje są niebezpieczne?

Jako niebezpieczne mogą zostać zaklasyfikowane ciecze, gazy lub ciała stałe, które stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia. Występują niemal we wszystkich miejscach pracy, jednak niektóre stanowiska wiążą się ze szczególnym narażeniem na tego typu ryzyko. Częsty lub nasilony kontakt z tego typu środkami może powodować alergie, zatrucia, nowotwory, choroby skóry, choroby układu oddechowego i inne powikłania. Nasze tablice bhp w jasny i czytelny sposób oznaczają chemiczne związki toksyczne, szkodliwe, żrące, łatwopalne, wybuchowe, drażniące.

Tablice BHP: oznakowanie substancji niebezpiecznych

Oferujemy nowoczesne znaki ostrzegawcze bhp odpowiednie do każdego miejsca pracy, w którym występuje ryzyko narażenia na tego typu materiały. Nasze produkty wykonywane są z ponadprzeciętnie trwałych materiałów, które gwarantują długi czas użytkowania. Naklejki przedstawiają łatwe do odczytania komunikaty w postaci krótkich tekstów oraz uproszczonych grafik. Kolorystyka tablic ostrzegawczych bhp od razu zwraca uwagę otoczenia na instrukcję postępowania z danym preparatem.

Naklejki ostrzegawcze bhp dla substancji niebezpiecznych

Znaki ostrzegawcze dla substancji niebezpiecznych występują przeważnie na foli samoprzylepnej, aby ułatwić sposób ich montażu. Aby oznakowanie substancji było rozpoznawalne nie tylko na terenie naszego kraju, ale także za granicą, wykonywane jest ono zgodnie z rozporządzeniami obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej. Chętnie podejmujemy się realizacji zamówień indywidualnych – format oraz rodzaj podłoża możemy dostosować do potrzeb Klienta.

Produkty 1 - 20 z 94