Sprzęt gaśniczy

Sprzęt gaśniczy wymagany jest w obiektach użyteczności publicznej. Sprzęt gaśniczy służy do wstępnej ochrony przeciwpożarowej. Oferowany przez nas sprzęt gaśniczy obok specjalistycznego sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych, którego używają państwowe i ochotnicze straże pożarne, spełnia ważną rolę w zwalczaniu pożarów. Podręczny sprzęt gaśniczy wykorzystywany jeszcze przed przybyciem na miejsce jednostek straży pożarnej jest niezbędny do zapewnienia odpowiedniej ochrony przeciwpożarowej obiektów. Podręczny sprzęt gaśniczy ze wzgldu na niewielką ilość środka gaśniczego przeznaczony jest do gaszenia ognia w zarodku, może zadziałać wówczas gdy płonąca powierzchnia jest stosunkowo niewielka.

Podręczny sprzęt gaśniczy

Umieszczanie sprzętu gaśniczego oraz jego ilość i rodzaj powinno dostowsowywać się do wielkości pomieszczeń, obciążenia ogniowego oraz rodzaju występujących w nim materiałów palnych, urządzeń, zagrożeń wybuchem i zagrożenia ludzi. Rozwiązania konstrukcyjne urządzeń gaśniczych jak i sposób ich obsługi powinien umożliwiać posłużenie się nim osobom dorosłym, które nie posiadają specjalistycznego przeszolenia. Na etykiecie sprzętu gaśniczego powinien znajdować się wyraźny, czytelny sposób posługiwania się nim.

Czytaj więcej ... Zwiń ...

Dostępność: do 7 dni roboczych

65.00

Dostępność: do 7 dni roboczych

92.00

Dostępność: do 7 dni roboczych

100.00

Dostępność: do 7 dni roboczych

129.00

Dostępność: do 7 dni roboczych

102.00

Dostępność: do 7 dni roboczych

258.30

Dostępność: do 7 dni roboczych

1077.48

Dostępność: do 7 dni roboczych

30.83

Dostępność: do 7 dni roboczych

259.78

Dostępność: do 7 dni roboczych

342.50

Dostępność: do 7 dni roboczych

395.35

Dostępność: do 7 dni roboczych

420.46

Dostępność: do 7 dni roboczych

84.01

 

Produkty 1 - 14 z 14