Pracownicy usług i sprzedawcy

Dostępność: 3-5 dni roboczych

55.00

Dostępność: 3-5 dni roboczych

55.00

Dostępność: 3-5 dni roboczych

55.00

Dostępność: NATYCHMIAST

55.00

Dostępność: 3-5 dni roboczych

55.00

Dostępność: 3-5 dni roboczych

55.00

Dostępność: NATYCHMIAST

55.00

Dostępność: 3-5 dni roboczych

55.00

Dostępność: 3-5 dni roboczych

55.00

Dostępność: 3-5 dni roboczych

55.00

Dostępność: NATYCHMIAST

55.00

Dostępność: 3-5 dni roboczych

55.00

Dostępność: 3-5 dni roboczych

55.00

Dostępność: 3-5 dni roboczych

55.00

Dostępność: NATYCHMIAST

55.00

Dostępność: 3-5 dni roboczych

55.00

Dostępność: NATYCHMIAST

55.00

Dostępność: NATYCHMIAST

55.00

Dostępność: NATYCHMIAST

55.00

 

Pojęcie to może kojarzyć się niektórym głównie z profesjami, w których ma się do czynienia ze szczególnie niebezpiecznymi czynnikami, takimi jak toksyczne substancje, ogień czy gaz kopalniany. Ocena ryzyka zawodowego obejmuje jednak bardzo różnorodne zagrożenia, właściwe dla specyfiki konkretnej działalności. Jedną z grup, dla których dokumentację znajdą Państwo na naszej stronie, są pracownicy usług i sprzedawcy: m.in. stewardzi, barmani, przewodnicy turystyczni czy kontrolerzy biletów. Każdą kartę oceny ryzyka zawodowego można zamówić w wersji papierowej (oprawionej i wysyłanej pocztą na wskazany adres) lub elektronicznej.

Pracownicy usług i sprzedawcy

Polskie prawo klasyfikuje i definiuje konkretne grupy zawodowe. Jedną z nich są tzw. pracownicy usług osobistych, czyli osoby, które na co dzień mają kontakt z klientem. Do ich zadań należy między innymi przygotowywanie i serwowanie posiłków, organizowanie podróży, sprzedaż towarów, utrzymywanie czystości, świadczenie usług fryzjerskich i kosmetycznych, dotrzymywanie towarzystwa. W oficjalnej Klasyfikacji Zawodów i Specjalności, wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1145), grupa ta oznaczona jest kodem 51.

Ocena ryzyka dla pracowników usług i sprzedawców

To niezwykle liczna grupa specjalności, dlatego dla każdej z nich musi istnieć osobny, szczegółowy dokument. Wśród czynników wpływających na ocenę ryzyka zawodowego w tej kategorii znajdują się często:

  • skrajnie wysokie lub niskie temperatury,
  • nadmierne natężenie hałasu,
  • obecność pyłu,
  • szczególnie niebezpieczne powierzchnie,
  • styczność ze stwarzającymi zagrożenie maszynami,
  • obecność niebezpiecznych czynników chemicznych (substancje toksyczne i żrące),
  • obecność niebezpiecznych czynników biologicznych,
  • duże natężenie stresu w związku z zajmowanym stanowiskiem.

Warto także wspomnieć, że w obecnej sytuacji sanitarnej sprzedawców i inne osoby mające na co dzień kontakt z klientem ocenia się jako jedną z grup szczególnie narażonych na ryzyko zakażenia się koronawirusem.

Produkty 1 - 20 z 173