Instrukcje higieniczno-sanitarne

Instrukcje higieniczno-sanitarne zostały stworzone z myślą o zakładach produkcyjnych, przetwórczych oraz obrotu żywnością. Instrukcje higieniczno-sanitarne GMP/GHP są podstawą systemów Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) oraz Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP).

Instrukcje higieniczno-sanitarne na potrzeby produkcji

Instrukcje higieniczno-sanitarne (instrukcje dobrej praktyki higienicznej - instrukcje bhp) uwzględniają procesy mycia i dezynfekcji pomieszczeń oraz wszelkich powierzchni, a także wskazują sposoby dbania o higienę personelu, mającego styczność z żywnością, wspomagają utrzymać stanowisko pracy w czystości i porządku.

Instrukcje sanitarne GMP/GHP (instrukcja dobrej praktyki produkcyjnej i instrukcja dobrej praktyki higienicznej)

Posiadanie wymaganych procedur oraz instrukcji pozwala na prawidłowe wdrożenie systemu HAACP. Instrukcje sanitarne GMP/GHP polecamy szczególnie w wersjach na płycie PCV, które idealnie sprawdzą się w zakładach produkcji i obrotu żywnością.

Instrukcje sanitarne GMP/GHP, czyli instrukcja dobrej praktyki produkcyjnej i instrukcja dobrej praktyki higienicznej, odgrywają istotną rolę w branżach związanych z produkcją i przetwarzaniem produktów spożywczych, farmaceutycznych oraz kosmetycznych. Działania te mają na celu zapewnienie, że procesy produkcyjne są prowadzone w sposób zgodny z normami higienicznymi i jakościowymi, co przekłada się na bezpieczeństwo konsumentów.

Instrukcje dobrej praktyki produkcyjnej skupiają się na ścisłych standardach związanych z procesami produkcyjnymi, zapobieganiem zanieczyszczeniom, a także kontrolą jakości surowców i gotowych produktów. Z kolei instrukcje dobrej praktyki higienicznej koncentrują się na utrzymaniu wysokich standardów czystości i bezpieczeństwa w miejscach pracy oraz związane są z dbałością o higienę personelu, powierzchni produkcyjnych, a także narzędzi i urządzeń.

Wprowadzenie i skrupulatne przestrzeganie instrukcji sanitarnej GMP/GHP stanowi kluczowy element w zapewnieniu jakości i bezpieczeństwa produktów, jednocześnie spełniając oczekiwania regulacyjne oraz normy branżowe. Działania te mają istotne znaczenie dla reputacji przedsiębiorstwa oraz zadowolenia klientów, podkreślając zaangażowanie w dostarczanie produktów wysokiej jakości.

Czytaj więcej ... Zwiń ...

Dostępność: 3-5 dni roboczych

10.99

 

Każda osoba, która ma kontakt z żywnością podczas wykonywania czynności zawodowych, musi zostać przeszkolona z obowiązujących w tym zakresie przepisów BHP. Dotyczą one między innymi stosowania odpowiedniej odzieży, przestrzegania Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP), utrzymywania czystości na stanowisku pracy oraz zagrożeń, które mogą się wiązać z przebywaniem w określonej przestrzeni.

Aby ułatwić przeprowadzanie szkoleń pracodawcom oraz przyswajanie wiedzy wszystkim zainteresowanym osobom, nasza firma udostępnia niezbędne materiały informacyjne – w wersji fizycznej lub elektronicznej.

Co zawierają instrukcje higieny osobistej pracowników?

Instrukcje sanitarne zostały stworzone z myślą o osobach zatrudnionych w zakładach produkcyjnych i przetwórczych oraz zakładach obrotu żywnością. Są podstawą systemów Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) oraz Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP).

Instrukcje sanitarne uwzględniają procesy mycia i dezynfekcji pomieszczeń oraz wszelkich powierzchni. Wskazują sposoby dbania o higienę osobistą personelu mającego styczność z żywnością oraz pomagają utrzymać stanowisko pracy w czystości i porządku.

Instrukcje sanitarne GMP/GHP

Posiadanie informacji o obowiązujących przepisach w formie pisemnej pozwala na prawidłowe wdrożenie systemu HAACP, który analizuje zagrożenia i określa krytyczne punkty kontroli.

Przygotowane przez nas procedury sanitarne znajdą zastosowanie w takich miejscach pracy jak:

  • piekarnie, cukiernie, ciastkarnie, lodziarnie,
  • supermarkety i sklepy spożywcze,
  • restauracje, kawiarnie i inne zakłady gastronomiczne,
  • magazyny spożywcze.

Instrukcje higieniczno-sanitarne GMP/GHP polecamy szczególnie w gotowej do zawieszenia wersji fizycznej: laminowanej planszy w wybranym formacie lub odpornej na zniszczenia płyty PVC. Wszystkie z nich wysyłamy w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych, a niektóre są dostępne w trybie natychmiastowym. Jeśli zależy Państwu na czasie i oszczędności, warto wziąć pod uwagę możliwość zamówienia produktu w wersji elektronicznej, którą można drukować wielokrotnie.

Produkty 1 - 20 z 116