Blog


Plan BIOZ - definicja, opis

Plan BIOZ - definicja, opis Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, zwany potocznie Planem BIOZ, to dokument regulujący bezpieczeństwo pracowników na placu budowy. W artykule omówimy przepisy dotyczące tworzenia tego planu, zasady tworzenia tablicy informacyjnej BIOZ oraz istotne informacje, które powinny być w nim zawarte. Przeanalizujemy także praktyczne aspekty tworzenia i wdrażania tego dokumentu, które mogą być cenne dla pracodawców, pracowników oraz wszystkich zainteresowanych zagadnieniami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowach.

 
Czytaj więcej...


Ergonomia i fizjologia pracy

Ergonomia i fizjologia pracy Ergonomia i fizjologia pracy to dziedziny, które mają zasadnicze znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa i wygody pracowników w miejscu pracy. W dzisiejszych czasach, podejście do bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) coraz częściej opiera się na wiedzy z tych obszarów. Pomaga to w zapobieganiu urazom, chorobom zawodowym i zwiększeniu efektywności pracy.

 
Czytaj więcej...


Jakie dokumenty BHP obowiązują w MPK?

Jakie dokumenty BHP obowiązują w MPK? W miejskich przedsiębiorstwach komunikacyjnych (MPK) bezpieczeństwo i higiena pracy mają zasadnicze znaczenie dla zapewnienia sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania usług transportowych. W związku z tym, istnieje szereg dokumentów i procedur z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, które regulują działalność tych przedsiębiorstw. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej tym dokumentom oraz ich znaczeniu w kontekście codziennej działalności MPK.

 
Czytaj więcej...


7 podstaw prawidłowej dokumentacji BHP

7 podstaw prawidłowej dokumentacji BHP Kierowanie przedsiębiorstwem niesie za sobą zarówno korzyści finansowe, jak i ogromną odpowiedzialność. Przedsiębiorca, widziany jako osoba aktywna i zaangażowana, nie tylko dba o własne interesy, ale także ponosi odpowiedzialność za dobro swoich pracowników. Dla każdego odpowiedzialnego biznesmena zdrowie i bezpieczeństwo personelu są kluczowymi priorytetami, co wymaga spełnienia licznych wymogów. Niezwykle istotne jest przestrzeganie obowiązujących przepisów prawnych oraz zapewnienie bezpiecznych warunków pracy, co przyczynia się do minimalizacji ryzyka związanego z działalnością firmy. Niniejszy artykuł przybliży siedem podstawowych zasad dotyczących właściwej dokumentacji BHP w firmie, która stanowi fundament bezpiecznego i efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstwa.

 
Czytaj więcej...


Polskie Normy (PN) - czym są i czego dotyczą?

Polskie Normy (PN) - czym są i czego dotyczą? W kontekście Bezpieczeństwa i Higieny Pracy należy pamiętać o tym, że wszystkie dokumenty sa generowane z uwzględnieniem zasad opisanych  w Kodeksie Pracy, a wszelkie instrukcje i oceny ryzyka zawodowego są przygotowywane z uwzględnieniem Polskich Norm, które obowiązują aktualnie. W niniejszym artykule wyjaśnimy czym sa Polskie Normy (PN), kto za nie odpowiada i jaka norma jest najważniejsza dla specjalisty ds. BHP.

 
Czytaj więcej...


Zmiany w BHP w 2024 roku

Zmiany w BHP w 2024 roku Wraz z nadejściem nowego roku, sektor przemysłowy i przedsiębiorstwa muszą przygotować się na ewolucję w obszarze Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP). Rok 2024 przynosi znaczące zmiany w regulacjach dotyczących warunków pracy, zdrowia pracowników i norm bezpieczeństwa. Świadomość oraz dostosowanie się do tych zmian staje się nie tylko koniecznością, lecz i wyzwaniem dla firm, które pragną nie tylko przestrzegać obowiązujących przepisów, lecz także tworzyć środowisko pracy, w którym zdrowie i bezpieczeństwo pracowników są priorytetem. W niniejszym artykule przyjrzymy się kluczowym kwestiom zmian w BHP, które kształtują teraźniejszość i przyszłość miejsc pracy w Polsce.

 
Czytaj więcej...


Choroba zawodowa - definicja, podstawy prawne

Choroba zawodowa - definicja, podstawy prawne Choroba zawodowa - definicja, podstawy prawne. W niniejszym tekście zagłębiamy się w kwestię chorób zawodowych. Omawiamy, co dokładnie oznacza termin "choroba zawodowa", jakie warunki muszą być spełnione, aby ją potwierdzić u pracownika, oraz jakie kroki powinny być podjęte po stwierdzeniu takiego schorzenia w związku z wykonywaną pracą.

 
Czytaj więcej...


Środki ochrony indywidualnej SOI

Środki ochrony indywidualnej SOI Środki ochrony indywidualnej (SOI) stanowią nieodłączny element wyposażenia każdego pracownika, zwłaszcza w przypadku wykonywania zadań narażających na ryzyko życie lub zdrowie. Ich celem jest zabezpieczenie przed potencjalnymi zagrożeniami, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo pracownika. W kontekście ryzyka związanego z niestosowaniem przepisów dotyczących BHP, istotne jest, aby zarówno pracodawca, jak i pracownik dokładnie zapoznali się z zaleceniami dotyczącymi stosowania SOI. Wiedza ta jest bardzo ważna dla skutecznego minimalizowania ryzyka oraz utrzymania bezpiecznych warunków pracy.

 
Czytaj więcej...


HACCP – co to jest?

HACCP – co to jest? Wprowadzenie systemu HACCP to najważniejszy krok w dziedzinie bezpieczeństwa żywności, zdrowia publicznego oraz ochrony konsumentów. To kompleksowy system, który został stworzony w celu identyfikacji, monitorowania i kontroli zagrożeń związanych z produkcją, przechowywaniem i dystrybucją żywności. Artykuł ten przybliży istotę HACCP, omawiając jego główne zasady, cele oraz rolę, jaką odgrywa w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego na każdym etapie łańcucha produkcji spożywczej.

 
Czytaj więcej...


Wypadek w pracy

Wypadek w pracy Zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu pracy to sprawa istotna zarówno dla pracodawców, jak i pracowników. Wypadki mogą się zdarzyć w każdej branży, dlatego ważne jest zrozumienie procedur postępowania w razie incydentu. W poniższym artykule omówimy kroki, które należy podjąć po wypadku w miejscu pracy, włączając procedury alarmowe, pierwszą pomoc, raportowanie incydentów oraz obowiązki pracodawców i pracowników związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. Zapoznaj się z tymi wytycznymi, aby szybko i skutecznie reagować na sytuacje kryzysowe, chroniąc zarówno siebie, jak i współpracowników. Prawidłowe działanie po wypadku może mieć zasadnicze znaczenie dla zdrowia i życia osób zaangażowanych.

 
Czytaj więcej...


Wpisy 1 - 10 z 23