Blog


7 podstaw prawidłowej dokumentacji BHP

7 podstaw prawidłowej dokumentacji BHP Kierowanie przedsiębiorstwem niesie za sobą zarówno korzyści finansowe, jak i ogromną odpowiedzialność. Przedsiębiorca, widziany jako osoba aktywna i zaangażowana, nie tylko dba o własne interesy, ale także ponosi odpowiedzialność za dobro swoich pracowników. Dla każdego odpowiedzialnego biznesmena zdrowie i bezpieczeństwo personelu są kluczowymi priorytetami, co wymaga spełnienia licznych wymogów. Niezwykle istotne jest przestrzeganie obowiązujących przepisów prawnych oraz zapewnienie bezpiecznych warunków pracy, co przyczynia się do minimalizacji ryzyka związanego z działalnością firmy. Niniejszy artykuł przybliży siedem podstawowych zasad dotyczących właściwej dokumentacji BHP w firmie, która stanowi fundament bezpiecznego i efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstwa.

 
Czytaj więcej...


Polskie Normy (PN) - czym są i czego dotyczą?

Polskie Normy (PN) - czym są i czego dotyczą? W kontekście Bezpieczeństwa i Higieny Pracy należy pamiętać o tym, że wszystkie dokumenty sa generowane z uwzględnieniem zasad opisanych  w Kodeksie Pracy, a wszelkie instrukcje i oceny ryzyka zawodowego są przygotowywane z uwzględnieniem Polskich Norm, które obowiązują aktualnie. W niniejszym artykule wyjaśnimy czym sa Polskie Normy (PN), kto za nie odpowiada i jaka norma jest najważniejsza dla specjalisty ds. BHP.

 
Czytaj więcej...


Zmiany w BHP w 2024 roku

Zmiany w BHP w 2024 roku Wraz z nadejściem nowego roku, sektor przemysłowy i przedsiębiorstwa muszą przygotować się na ewolucję w obszarze Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP). Rok 2024 przynosi znaczące zmiany w regulacjach dotyczących warunków pracy, zdrowia pracowników i norm bezpieczeństwa. Świadomość oraz dostosowanie się do tych zmian staje się nie tylko koniecznością, lecz i wyzwaniem dla firm, które pragną nie tylko przestrzegać obowiązujących przepisów, lecz także tworzyć środowisko pracy, w którym zdrowie i bezpieczeństwo pracowników są priorytetem. W niniejszym artykule przyjrzymy się kluczowym kwestiom zmian w BHP, które kształtują teraźniejszość i przyszłość miejsc pracy w Polsce.

 
Czytaj więcej...


Choroba zawodowa - definicja, podstawy prawne

Choroba zawodowa - definicja, podstawy prawne Choroba zawodowa - definicja, podstawy prawne. W niniejszym tekście zagłębiamy się w kwestię chorób zawodowych. Omawiamy, co dokładnie oznacza termin "choroba zawodowa", jakie warunki muszą być spełnione, aby ją potwierdzić u pracownika, oraz jakie kroki powinny być podjęte po stwierdzeniu takiego schorzenia w związku z wykonywaną pracą.

 
Czytaj więcej...


Środki ochrony indywidualnej SOI

Środki ochrony indywidualnej SOI Środki ochrony indywidualnej (SOI) stanowią nieodłączny element wyposażenia każdego pracownika, zwłaszcza w przypadku wykonywania zadań narażających na ryzyko życie lub zdrowie. Ich celem jest zabezpieczenie przed potencjalnymi zagrożeniami, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo pracownika. W kontekście ryzyka związanego z niestosowaniem przepisów dotyczących BHP, istotne jest, aby zarówno pracodawca, jak i pracownik dokładnie zapoznali się z zaleceniami dotyczącymi stosowania SOI. Wiedza ta jest bardzo ważna dla skutecznego minimalizowania ryzyka oraz utrzymania bezpiecznych warunków pracy.

 
Czytaj więcej...


HACCP – co to jest?

HACCP – co to jest? Wprowadzenie systemu HACCP to najważniejszy krok w dziedzinie bezpieczeństwa żywności, zdrowia publicznego oraz ochrony konsumentów. To kompleksowy system, który został stworzony w celu identyfikacji, monitorowania i kontroli zagrożeń związanych z produkcją, przechowywaniem i dystrybucją żywności. Artykuł ten przybliży istotę HACCP, omawiając jego główne zasady, cele oraz rolę, jaką odgrywa w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego na każdym etapie łańcucha produkcji spożywczej.

 
Czytaj więcej...


Wypadek w pracy

Wypadek w pracy Zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu pracy to sprawa istotna zarówno dla pracodawców, jak i pracowników. Wypadki mogą się zdarzyć w każdej branży, dlatego ważne jest zrozumienie procedur postępowania w razie incydentu. W poniższym artykule omówimy kroki, które należy podjąć po wypadku w miejscu pracy, włączając procedury alarmowe, pierwszą pomoc, raportowanie incydentów oraz obowiązki pracodawców i pracowników związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. Zapoznaj się z tymi wytycznymi, aby szybko i skutecznie reagować na sytuacje kryzysowe, chroniąc zarówno siebie, jak i współpracowników. Prawidłowe działanie po wypadku może mieć zasadnicze znaczenie dla zdrowia i życia osób zaangażowanych.

 
Czytaj więcej...


Kontrola PIP przestrzegania zasad BHP

Kontrola PIP przestrzegania zasad BHP Kontrola PIP przestrzegania zasad BHP w zakładzie pracy to konieczność, czy niepotrzebny stres? Warto przeczytać, czym jest kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie przestrzegania Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w przedsiębiorstwach, by wiedzieć, co może czekać właścicieli firm, którzy nie przestrzegają zasad BHP oraz jak przygotować się na taką inspekcję.

 
Czytaj więcej...


Ryzyko niepożądanego zdarzenia w pracy

Ryzyko niepożądanego zdarzenia w pracy W naszym życiu, zarówno w miejscu pracy, jak i poza nim, istnieje wiele czynników, które wpływają na nasze bezpieczeństwo oraz zdrowie. Jednym z istotnych aspektów, który zasługuje na naszą szczególną uwagę, jest ryzyko niepożądanych zdarzeń związanego z pracą. Pracownicy i pracodawcy mają obowiązek troszczyć się o stworzenie warunków pracy, które zmniejszą potencjalne zagrożenia. W niniejszym artykule skupimy się na temacie ryzyka zawodowego, zastanowimy się, jak je zidentyfikować oraz jakie kroki można podjąć, aby skutecznie je zminimalizować.

 
Czytaj więcej...


Nowelizacja Rozporządzenia

Nowelizacja Rozporządzenia Od 30 września 2023 roku będzie obowiązywać zaktualizowany wykaz prac, które są niedozwolone dla młodocianych pracowników. Nowe regulacje mają na celu ochronę rozwoju psychofizycznego młodzieży, dlatego też wprowadza się ograniczenia w zatrudnianiu osób poniżej pewnego wieku. Oto nowa lista prac, które są wzbronione dla młodocianych, oraz wykaz pewnych zadań, które są dostępne dla pracowników w wieku powyżej 16 lat.

 
Czytaj więcej...


Wpisy 1 - 10 z 20