Blog


Nowelizacja Rozporządzenia wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac

Nowelizacja Rozporządzenia wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac Od 30 września 2023 roku będzie obowiązywać zaktualizowany wykaz prac, które są niedozwolone dla młodocianych pracowników. Nowe regulacje mają na celu ochronę rozwoju psychofizycznego młodzieży, dlatego też wprowadza się ograniczenia w zatrudnianiu osób poniżej pewnego wieku. Oto nowa lista prac, które są wzbronione dla młodocianych, oraz wykaz pewnych zadań, które są dostępne dla pracowników w wieku powyżej 16 lat.

 
Czytaj więcej...


Kontrola trzeźwości w zakładzie pracy

Kontrola trzeźwości w zakładzie pracy Spożywanie alkoholu zaburza nasze zdolności poznawcze. Dlatego też, aby zapewnić niezakłócone funkcjonowanie zakładów, a co za tym idzie, bezpieczne i higieniczne warunki dla wszystkich pracowników, zgodnie z 16 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości ustanowiony został zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu w miejscu pracy. Pracodawca ma jednocześnie prawo przeprowadzić kontrolę trzeźwości. Od 21 lutego 2023 roku obowiązują w tym zakresie nowe zasady.

 
Czytaj więcej...


Praca zdalna - nowe regulacje

Praca zdalna - nowe regulacje Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 wszystkim nam uświadomiła, że w wielu branżach i na wielu stanowiskach nie ma konieczności przebywania w biurze, by rzetelnie wywiązywać się ze swoich obowiązków. Ze względów epidemiologicznych weszła ponadto 2 marca 2020 roku w życie specjalna ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, która doraźnie regulowała telepracę. Od 7 kwietnia 2023 roku weszły jednak nowe przepisy już na stałe regulujące pracę zdalną oraz hybrydową.

 
Czytaj więcej...Wytyczne dotyczące instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Wytyczne dotyczące instrukcji bezpieczeństwa pożarowego Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. są dokumentami zawierającymi szereg informacji z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej. Określa ona między innymi zasady postępowania w przypadku wystąpienia pożaru lub zagrożenia dla życia ludzkiego. Wskazuje sposoby zapobiegania możliwości wystąpienia pożaru, oraz zasady funkcjonowania systemu ochrony PPOŻ. na terenie danego obiektu.

 
Czytaj więcej...


Instrukcja higieniczno-sanitarna mycia rąk

Instrukcja higieniczno-sanitarna mycia rąk Mycie rąk to jeden z najważniejszych zabiegów higienicznych prowadzący do zaprzestania rozprzestrzeniania się bakterii, zarazków i wirusów, które mogą wywoływać różnego rodzaju dolegliwości zdrowotne. To właśnie poprzez niewłaściwą higienę dochodzi do kontaktu z mikroorganizmami i patogenami, które wywołują choroby.

 
Czytaj więcej...


O ocenie ryzyka zawodowego słów kilka

O ocenie ryzyka zawodowego słów kilka Ocena ryzyka zawodowego Pracodawca zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu pracy (art. 226 pkt 1) zobowiązany jest do oceny i dokumentowania ryzyka zawodowego. Każde stanowisko pracy powinno posiadać odrębne opracowanie oceny ryzyka zawodowego, uwzględniające zagrożenia występujące na stanowisku pracy. Poza określeniem czynników szkodliwych ocena ryzyka powinna zawierać sposoby minimalizujące możliwość wystąpienia wypadków przy pracy.  

 
Czytaj więcej...


Ocena ryzyka zawodowego - czynniki biologiczne środowiska pracy

Ocena ryzyka zawodowego - czynniki biologiczne środowiska pracy Czynniki biologiczne środowiska pracy jedna ze składowych dokumentacji ryzyka zawodowego. Stanowią ważny problem, gdyż skala narażenia na nie jest bardzo duża. Czynniki te wpływają na zdrowie pracowników, mogą być przyczyną wielu chorób zawodowych. Biologiczne czynniki środowiska pracy to „mikro i makroorganizmy oraz takie struktury i substancje wytwarzane przez te organizmy, które - występując w środowisku pracy - wywierają szkodliwy wpływ na organizm ludzki i mogą być przyczyną chorób pochodzenia zawodowego”

 
Czytaj więcej...


Tablice i piktogramy na basenie

Tablice i piktogramy na basenie Basen. O formę trzeba dbać, dlatego ciesząc się chwilą wolnego postanowiłam popływać. Niestety w niedzielne popołudnie nie tylko ja mam takie postanowienia… Na moje szczęście jednak sztuczne rzeki, ślizgawki i jacuzzi cieszą się większą popularnością, niż długa prosta basenu, wymagająca odrobiny wysiłku.

 
Czytaj więcej...


Znaki ewakuacyjne w nowym szpitalu

Znaki ewakuacyjne w nowym szpitalu Kolejka do rejestracji, w szpitalu, nie byle jakim, klinicznym. Ale długa jak w każdym innym. Odstać swoje trzeba, o podejściu do okienka mowy nie ma, choćby po druczek, bo choć wiekowo kolejka przeżyła potop, jeśli ktoś się wpycha, młodnieją od razu... Z nudy słucham. A rozmowy w kolejkach schorowanych emerytów są bardzo wciągające...

 
Czytaj więcej...


Wpisy 1 - 10 z 12