Pracownicy wykonujący prace proste

Dostępność: NATYCHMIAST

55.00

Dostępność: 3-5 dni roboczych

55.00

Dostępność: 3-5 dni roboczych

55.00

Dostępność: NATYCHMIAST

55.00

Dostępność: NATYCHMIAST

55.00

Dostępność: NATYCHMIAST

55.00

Dostępność: NATYCHMIAST

55.00

Dostępność: 3-5 dni roboczych

55.00

Dostępność: NATYCHMIAST

55.00

Dostępność: 3-5 dni roboczych

55.00

Dostępność: NATYCHMIAST

55.00

Dostępność: NATYCHMIAST

55.00

Dostępność: NATYCHMIAST

55.00

Dostępność: NATYCHMIAST

55.00

Dostępność: NATYCHMIAST

55.00

Dostępność: NATYCHMIAST

55.00

Dostępność: 3-5 dni roboczych

55.00

Dostępność: 3-5 dni roboczych

55.00

Dostępność: 3-5 dni roboczych

55.00

 

Według oficjalnego dokumentu z 2014 r. grupę tę stanowi ponad 100 różnych profesji i specjalności oznaczonych kodami 91-96. Jako pracownicy wykonujący prace proste zaklasyfikowani zostali w nim między innymi:

 • sprzątaczka,
 • pomoc domowa,
 • robotnicy wykonujący prace proste w takich branżach jak rolnictwo, leśnictwo, rybactwo, górnictwo, budownictwo, transport,
 • osoby zajmujące się przygotowywaniem posiłków,
 • sprzedawcy uliczni,
 • ładowacze nieczystości,
 • osoby wykonujące inne, niesklasyfikowane prace proste (dozorca, bileter, parkingowy itp.).

Ocena ryzyka zawodowego dla osób wykonujących prace proste

Grupa 9 wyróżniona przez Klasyfikację Zawodów i Specjalności obejmuje profesje, które wymagają opanowania jedynie podstawowych informacji teoretycznych i wiążą się często z podejmowaniem aktywności fizycznej. Są to często czynności rutynowe, niewymagające własnej inicjatywy twórczej czy oceny sytuacji, które mogą jednak stanowić źródło różnego rodzaju ryzyka. Trudniący się taką działalnością wykorzystują proste narzędzia ręczne.

Na ryzyko zawodowe wpływają tu czynniki:

 • Fizyczne – związane z posługiwaniem się potencjalnie zagrażającymi zdrowiu narzędziami i maszynami, wykonywanie czynności na śliskich lub nierównych powierzchniach, nadmierne natężenie hałasu, nierównomierne oświetlenie, wibracje;
 • Chemiczne – obecność w środowisku substancji toksycznych, rakotwórczych, drażniących, uczulających;
 • Biologiczne – obecność pyłów organicznych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, drobnoustrojów, grzybów, alergenów;
 • Psychofizyczne: przeciążenie mięśniowe, zmęczenie fizyczne, obciążenie umysłu, obciążenie emocjonalne, osłabienie percepcji.

Na tej podstronie znajdą Państwo karty oceny ryzyka zawodowego dla każdej z wyżej wymienionych specjalności. Wszystkie dokumenty są zgodne z obowiązującym prawem polskim i europejskim i stworzone zostały przez specjalistów dziedziny BHP. Karty oceny ryzyka zawodowego dostępne są w wersji fizycznej (papierowej) i elektronicznej, w formatach DOC, PDF i innych.

Produkty 1 - 20 z 131