Znak ewakuacyjny Ciągnąć aby otworzyć

Znak BHP - Z-AA011 - Znak ewakuacyjny Ciągnąć aby otworzyć


Znak ewakuacyjny Ciągnąć aby otworzyć

Znak BHP - Ciągnąć aby otworzyć jest jednym z elementów oznakowania ewakuacyjnego stosowanym do oznaczenia drogi ewakuacyjnej. Jest on stosowany jest w budynkach użyteczności publicznej, zakładach produkcyjnych, przemysłowych oraz innych zakładach pracy w którym pracują lub przebywają ludzie.

Oferowany znak umieszczany jest na drzwiach aby wskazywać kierunek ich otwierania. Dlatego podczas ewentualnej ewakuacji osoba zbliżająca się do zamkniętych drzwi jest w stanie o wiele szybciej wydostać się z budynku i uniknąć występujących w nim zagrożeń. Powinien być umieszczony na drzwiach ewakuacyjnych które otwierają się pod wpływem pociągnięcia.

Jest to oznakowanie informacyjne graficznie wskazujące przebieg drogi ewakuacji. Produkt, dzięki zastosowanej technologii jest widoczny zarówno w świetle dziennym, sztucznym oraz przy nieprzewidzianym braku oświetlenia. Dzięki fotoluminescencji - posiada zdolność emisji światła widzialnego po usunięciu źródła naświetlania.

Znak - ciągnąć aby otworzyć został wykonany przez wiodącego na polskim rynku producenta oznakowań BHP. Posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB, spełniając tym samym założenia polskiej Normy PN-92/ N-01256-02.

Znaki stosowane do oznaczenia dróg ewakuacyjnych są regulowane zapisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie życia i zdrowia oraz mienia. 

Znak jest  dostępny jest w wielu rozmiarach, na różnych podłożach dostępnych w poniższej tabeli.

5.57

Dostępność: do 7 dni roboczych

 


10 x 10 cm / Płyta PCV 1 mm / Świecący 5.57 zł
10 x 10 cm / Płyta TD PCV 1,7 mm / Świecący 6.95 zł
15 x 15 cm / Płyta PCV 1 mm / Świecący 12.81 zł
15 x 15 cm / Płyta TD PCV 1,7 mm / Świecący 14.92 zł
20 x 20 cm / Płyta PCV 1 mm / Świecący 18.91 zł
20 x 20 cm / Płyta TD PCV 1,7 mm / Świecący 23.32 zł
35 x 35 cm / Płyta PCV 1 mm / Świecący 39.28 zł
35 x 35 cm / Płyta TD PCV 1,7 mm / Świecący 57.80 zł

Brak opinii i ocen.