Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy

Zgodnie z wymogami stawianymi przez polski Kodeks Pracy, każdy pracodawca ma obowiązek przeprowadzania właściwej dla danego stanowiska oceny ryzyka zawodowego, uwzględniając odpowiednie zapisy w regulaminie stosowanym w obrębie danego przedsiębiorstwa. Z informacji tych powinno jasno wynikać, z jakimi niebezpieczeństwami może wiązać się wykonywanie określonego rodzaju obowiązków oraz w jaki sposób tychże czynników ryzyka należy unikać. Dodatkowo nowo wdrażany personel powinien zostać bezpośrednio poinformowany o wszelkich wspomnianych aspektach, aby docelowo był w pełni świadomy zagrożeń oraz środków profilaktycznych rekomendowanych do stosowania w ramach wykonywanych przez siebie czynności służbowych.

Właściwa ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy i przejrzysta struktura jej dokumentacji to jeden z fundamentów każdego dobrze zorganizowanego oraz efektywnie prowadzonego przedsiębiorstwa, która stanowi przy tym jednocześnie podstawę ochrony zdrowia i życia pracownika.

Branże dostępne w naszej ofercie

W ramach oferowanych przez nas kart oceny ryzyka zawodowego zapewniamy dostęp do niemal każdej branży funkcjonującej na polskim rynku pracy. Kompleksowość asortymentu stanowi dla nas niezwykle istotny czynnik, ponieważ gotowe i szybkie do wdrożenia rozwiązania w sposób bezpośredni ułatwiają prowadzenie działalności naszym klientom. Aby zatem umożliwić łatwy dostęp do wszelkiego rodzaju dokumentacji, do Twojej dyspozycji oddajemy oceny ryzyka zawodowego, dotyczące m.in. następujących gałęzi rynku pracy:

  • stanowiska kierownicze, samorządowe, polityczne oraz wykonywane przez wysokich rangą urzędników państwowych,
  • zawody specjalistyczne,
  • pracownicy średniego szczebla zawodów technicznych,
  • personel biurowy,
  • obsługa punktów handlowych i usługowych,
  • pracownicy z sektora rolniczego, ogrodniczego, leśniczego i rybackiego,
  • rzemieślnicy, robotnicy budowlani oraz pracownicy fabryk i zakładów produkcyjnych,
  • osoby obsługujące lub montujące rozmaite maszyny i urządzenia przemysłowe,
  • tzw. „prace proste” - np. pomoc domowa, usługi sprzątające, obsługa hotelowa, czy też operator myjni samochodowej,
  • zawody wykonywane dla potrzeb armii.

Ocena ryzyka zawodowego – skrócona charakterystyka oferowanych dokumentacji

Karty oceny ryzyka zawodowego

Oprócz wspomnianej już wcześniej kompleksowości oferty, przykładamy równie dużą wagę także do samej jej jakości. Proponowane przez nas karty oceny ryzyka zawodowego na danym stanowisku pracy są w każdym przypadku opracowywane przez wykwalifikowanego specjalistę, posiadającego komplet wiedzy z dziedziny BHP, która to jest niezbędna do stworzenia struktury w pełni zgodnej z obowiązującym prawem oraz rekomendowaną do tego typu czynności normą PN-N-18002.

Oferowana przez nas ocena ryzyka zawodowego to jednak nie tylko dokument całkowicie dostosowany do wymogów formalnych. Mając świadomość faktycznego - a nie tylko teoretycznego - przeznaczenia tego rodzaju produktu, zawsze dbamy również o jego wysoką przejrzystość i łatwość interpretacji, aby docelowo pracownik bez większych trudności był w stanie zrozumieć i przyswoić zawarte w dokumentacji informacje i zalecenia.

Czytaj więcej ... Zwiń ...

Dostępność: 3-5 dni roboczych

55.00

Dostępność: 3-5 dni roboczych

55.00

Dostępność: 3-5 dni roboczych

55.00

Dostępność: 3-5 dni roboczych

55.00

Dostępność: NATYCHMIAST

55.00

Dostępność: 3-5 dni roboczych

55.00

Dostępność: 3-5 dni roboczych

55.00

Dostępność: 3-5 dni roboczych

55.00

Dostępność: 3-5 dni roboczych

55.00

Dostępność: NATYCHMIAST

55.00

Dostępność: 3-5 dni roboczych

55.00

Dostępność: 3-5 dni roboczych

55.00

Dostępność: 3-5 dni roboczych

55.00

Dostępność: 3-5 dni roboczych

55.00

Dostępność: NATYCHMIAST

55.00

Dostępność: NATYCHMIAST

55.00

Dostępność: NATYCHMIAST

55.00

Dostępność: 3-5 dni roboczych

55.00

 

Produkty 1 - 20 z 2856