Znaki ewakuacyjne PN-92/N-01256/02

Znaki ewakuacyjne zgodne z normą PN-92/N-01256/02 to zbiór produktów, wchodzących w skład systemu bezpieczeństwa. Znaki ewakuacyjne są stosowane do oznakowania dróg ewakuacyjnych. System zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków nakłada na pracodawcę, zarządcę lub właściciela budynku obowiązek umieszczenia poniższych znaków, w zakładach pracy, budynkach usługowych oraz użyteczności publicznej. 

Znaki ewakuacyjne zgodne z normą

Norma PN-92/N-01256/02 to jedna z dwóch dotychczas obowiązujących norm oznakowania przeciwpożarowego - znaki bezpieczeństwa – ewakuacja. Tak, jak norma PN-N-01256-01:1992 została całkowicie zastąpiona przez normę PN-EN ISO 7010:2012, tak norma PN-92/N-01256/02 obowiązuje równocześnie. Oznakowanie ewakuacyjne objęte jednak i jedną i drugą normą posiada ważny certyfikat dopuszczenia, co oznacza, że znaki można zakupić do końca ważności certyfikatów. Zmiana normy nie zobowiązuje do niezwłocznej wymiany całego zastosowanego już w budynku oznakowania ewakuacyjnego. Zaleca się natomiast systematyczną wymianę oznakowania, w razie jego uszkodzenia lub uzupełnianie ewentualnych braków, oznakowaniem zgodnym z najnowszą normą PN-EN ISO 7010:2012. Wyjątkiem są sytuacje, gdzie ten sam znak z dwóch różnych norm oznacza, co innego. Wówczas należy go wymienić, zgodnie z obowiązującą obecnie normą.

Czytaj więcej ... Zwiń ...

Dostępność: do 7 dni roboczych

9.78

Dostępność: do 7 dni roboczych

9.78

Dostępność: do 7 dni roboczych

9.78

Dostępność: do 7 dni roboczych

12.81

Dostępność: do 7 dni roboczych

4.84

Dostępność: do 7 dni roboczych

4.84

Dostępność: do 7 dni roboczych

5.57

Dostępność: do 7 dni roboczych

5.57

Dostępność: do 7 dni roboczych

4.84

Dostępność: do 7 dni roboczych

4.84

Dostępność: do 7 dni roboczych

4.84

Dostępność: do 7 dni roboczych

4.84

 

Produkty 1 - 16 z 16