Zlecenie opracowania instrukcji sanitarnej GMP/GHP

I-SANIT-000-PDF


Zlecenie opracowania instrukcji sanitarnej GMP/GHP

Zlecenie opracowania instrukcji sanitarnej GMP/GHP opracowana została przez Specjalistę Bezpieczeństwa i Higieny Pracy na podstawie właściwych przepisów z zakresu zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP), Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) oraz norm HACCP. 

Instrukcja Zlecenie opracowania instrukcji sanitarnej GMP/GHP jest napisana w sposób zrozumiały dla każdego pracownika, treściwy oraz niebudzący wątpliwości pracownika dotyczących właściwego zachowania w zakresie mycia i dezynfekcji pomieszczeń, dbania o higienę personelu, mającego styczność z żywnością, czy utrzymania stanowiska pracy w czystości i porządku. 

Zlecenie opracowania instrukcji sanitarnej GMP/GHP oferujemy Państwu w dwóch wersjach:

  • WERSJA ELEKTRONICZNA - wysyłana na adres e-mail wskazany w zamówieniu w postaci pliku .PDF. Wersję tę mogą Państwo wielokrotnie drukować, zgodnie ze swoimi potrzebami.
  • WERSJA PLANSZOWA/LAMINOWANA A4/A3 – wysyłana na adres wskazany w zamówieniu za pomocą kuriera, laminowana forma instrukcji, posiadająca samoprzylepne elementy mocujące, ułatwiające montaż na dowolnej powierzchni.
106.92

Dostępność: 3-5 dni roboczych

 

Brak opinii i ocen.