Telekomunikacja

Kategoria instrukcje telekomunikacyjne to dokumentacje z zakresu prac związanych z łącznością telekomunikacyjną. Telekomunikacja obejmuje instrukcje BHP dla monterów oraz przy eksploatacji i obsłudze urządzeń transmisyjnych i telefonicznych. Instrukcje dostępne na stanowisku pracy telemontera podkreślą prawidłowość wykonywania czynności zawodowych, określą czynności zabronione, wskażą zasady postępowania w razie awarii lub wypadku.

Produkty 1 - 5 z 5