Sieci i instalcje

Instrukcje dla sieci i instalacji są przeznaczone dla pracowników obsługi. Instrukcje BHP sieci i instalacji to zbiór instrukcji eksploatacyjnych oraz prac wykonywanych na sieciach lub instalacjach. Prace te stwarzają duże zagrożenie, dlatego ważne jest ich ograniczanie. Okresowe szkolenia, właściwe kwalifikacje, procedury i instrukcje zapewnią bezpieczeństwo procesów pracy. Pracownicy posiadający stały dostęp do instrukcji będą lepiej przygotowani do pracy, a tym samym sposób wykonywania prac będzie właściwy i bezpieczny.

Produkty 1 - 14 z 14