Pracownicy usług ochrony

Znajdziesz tu kompletną dokumentację związaną z analizą ryzyka zawodowego w miejscach pracy obsadzanych przez pracowników usług ochrony. Nasza kategoria dostarcza gotowe materiały, skupiając się na kompleksowych dokumentach niezbędnych do skutecznej oceny ryzyka zawodowego w środowisku pracy pracowników ochrony.

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracownika usług ochrony obejmuje kartę zgodnie z normą PN-N 18002.

Profesjonalnie przygotowana dokumentacja w kategorii pracownicy usług ochrony jest gotowa do natychmiastowego zastosowania. Dzięki nim efektywnie podejmiesz działania mające na celu stworzenie bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy. Wierzymy, że nasza kompleksowa dokumentacja wesprze utrzymanie najwyższych standardów bezpieczeństwa i higieny pracy w każdym przedsiębiorstwie. Zapraszamy serdecznie do korzystania z naszych gotowych materiałów!

Pracownicy usług ochrony - opis stanowiska pracy

Rola pracownika usług ochrony polega na zapewnieniu fizycznego bezpieczeństwa osobom i mieniu. Jego celem jest ochrona przed różnymi zagrożeniami, takimi jak przestępstwa, kradzieże, zniszczenia, awarie techniczne oraz zakłócenia porządku publicznego w miejscu, gdzie pełni swoje obowiązki. Do głównych zadań pracownika ochrony należy kontrola dostępu i wyjścia nieuprawnionym osobom oraz monitorowanie ruchu pojazdów na obszarze podlegającym ochronie.

Pracownik ochrony fizycznej dba o to, żeby na terenie chronionym przebywały jedynie osoby uprawnione. W przypadku pojawienia się zagrożenia, podejmuje działania, takie jak ewakuacja czy konieczność interwencji, oraz informuje odpowiednie służby wewnętrzne i zewnętrzne, takie jak policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe czy pogotowie gazowe. Wykonywanie tych zadań odbywa się zgodnie z obowiązującymi procedurami oraz z uwzględnieniem aktualnych rejestrów, takich jak listy osób, firm, samochodów, kluczy i przepustek.

Obowiązki na stanowisku pracownika ochrony obejmują:

  • Zapewnienie bezpośredniego bezpieczeństwa osób.
  • Ochronę powierzonego mienia.
  • Kontrolę ruchu osobowego i materiałowego.
  • Monitorowanie przestrzegania przepisów antyalkoholowych.
  • Podejmowanie działań mających na celu ujęcie sprawcy przestępstwa lub wykroczenia.
  • Zabezpieczanie miejsc zdarzeń.
  • Współpracę z służbami wewnętrznymi i zewnętrznymi w przypadku niepożądanych sytuacji.
  • Organizację pracy zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz zasadami ergonomii.

 

 

Czytaj więcej ... Zwiń ...

Dostępność: 3-5 dni roboczych

55.00

Dostępność: 3-5 dni roboczych

55.00

Dostępność: 3-5 dni roboczych

55.00

Dostępność: NATYCHMIAST

55.00

Dostępność: NATYCHMIAST

55.00

Dostępność: 3-5 dni roboczych

55.00

Dostępność: 3-5 dni roboczych

55.00

Dostępność: NATYCHMIAST

55.00

Dostępność: 3-5 dni roboczych

55.00

Dostępność: NATYCHMIAST

55.00

Dostępność: 3-5 dni roboczych

55.00

Dostępność: 3-5 dni roboczych

55.00

Dostępność: NATYCHMIAST

55.00

Dostępność: 3-5 dni roboczych

55.00

Dostępność: NATYCHMIAST

55.00

Dostępność: NATYCHMIAST

55.00

Dostępność: 3-5 dni roboczych

55.00

Dostępność: NATYCHMIAST

55.00

 

Produkty 1 - 20 z 26