Oznakowanie chemikaliów CLP

Kategoria znaki CLP to produkty przeznaczone do pakowania i oznakowania substancji i mieszanin chemikaliów niebezpiecznych. Oznakowanie CLP (Oznakowanie chemikaliow CLP) opiera się na globalnie zharmonizowanym systemie klasyfikacji i oznakowania chemikaliów opracowanym przez ONZ. Rozporządzenie CLP (classification, labelling and packaging) jest rozporządzeniem obowiązującym na terenie Unii Europejskiej, weszło w życie 20 stycznia 2009 r. Przed wprowadzeniem do produkcji, dostawcy są zobowiązani prawidłowo oznaczyć substancję lub mieszaninę znajdującą się w opakowaniu, zgodnie z przepisami rozporządzenia CLP, jeżeli substancja została sklasyfikowana jako niebezpieczna lub gdy chociarz jedna z substancji sklasyfikowana jest jako stwarzająca zagrożenie w stężeniu przekraczającym określony próg.

Nalepki do oznaczeń GHS

Oznakowanie substancji niebezpiecznych w postaci Oznakowania chemikaliów CLP ma na celu zapewnienie najwyższego poziomu ochrony środowiska i zdrowia oraz ułatwia ocenę zagrożeń, które stwarzają chemikalia oznaczane nalepkami CLP. W większości przypadków decyzję o klasyfikacji danej substancji podejmują dostawcy, a w niektórych przypadkach decyzja ta podejmowana jest na szczeblu wspólnotowym. Naklejki substancji niebezpiecznych występują w dwóch rozmiarach na folii samoprzylepnej, co ułatwia ich zastosowanie na opakowaniach, w których przewożone są substancje niebezpieczne. Dzięki doskonałym właściwościom przylepnym, można je stosować na wielu powierzchniach.

Czytaj więcej ... Zwiń ...

Dostępność: do 7 dni roboczych

2.11

Dostępność: do 7 dni roboczych

2.11

Dostępność: do 7 dni roboczych

2.11

Dostępność: do 7 dni roboczych

2.11

Dostępność: do 7 dni roboczych

2.11

Dostępność: do 7 dni roboczych

2.11

Dostępność: do 7 dni roboczych

2.11

Dostępność: do 7 dni roboczych

2.11

Dostępność: do 7 dni roboczych

2.11

 

Produkty 1 - 9 z 9