Oficerowie sił zbrojnych

W ramach kategorii Ocena ryzyka zawodowego - Oficer Sił Zbrojnych znajdziesz kompleksowe dokumenty dotyczące oceny ryzyka zawodowego na stanowisku oficera w różnych obszarach wojskowych. Oferujemy precyzyjne instrukcje, zgodne z polską normą PN-N-18002, opracowane przez specjalistów ds. BHP.

Oferowana ocena ryzyka zawodowego jest zgodna z Polską Normą PN-N-18002 prowadzi do upewnienia się, że prawdopodobieństwo ulegnięcia wypadkowi lub zachorowania w skutek zagrożeń występujących w miejscu pracy, jest możliwie zminimalizowane. Ma to ogromne przełożenie na formę instytucji zatrudniającej pracownika ponieważ wpływają one na wydajność pracy.

Oficer Sił Zbrojnych - charakterystyka zawodu niezbędna do wykonania ORZ

Procedury powołania

 1. Służba Kontraktowa:

  • Kandydat z służby kandydackiej, posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych, zostaje mianowany na stopień wojskowy podporucznika (podporucznika marynarki) po ukończeniu szkolenia w uczelni wojskowej.
 2. Służba Stała:

  • Oficer służby kontraktowej, posiadający stopień wojskowy równy lub niższy od stopnia etatowego, może być powołany do służby stałej, o ile otrzymał bardzo dobrą ocenę w ostatniej opinii służbowej.
  • Oficer rezerwy musi spełnić warunki dotyczące dyplomu, stopnia wojskowego oraz pełnienia stałej lub kontraktowej służby wojskowej przed zwolnieniem ze służby i przeniesieniem do rezerwy.

Zadania Zawodowe

 1. Podstawowe Obowiązki:

  • Noszenie umundurowania i odznak wojskowych w czasie pełnienia obowiązków służbowych.
  • Udział w ćwiczeniach wojskowych, zajęciach teoretycznych, i uroczystościach państwowych.
 2. Misje i Akcje:

  • Udział w misjach pokojowych i akcjach zbrojnych.
  • Bierne i czynne uczestnictwo w szkoleniach/kursach, w tym szkoleniach z wykorzystaniem środków pozoracji pola walki.
 3. Obsługa Techniczna:

  • Obsługa przenośnego sprzętu łączności, komputera na stanowisku biurowym w jednostce wojskowej.
 4. Przestrzeganie Norm BHP i PPOŻ.

Specyfika Jednostki

 • Wojska Lądowe: Obrona przed atakiem lądowo-powietrznym, działania związane z międzynarodowymi zobowiązaniami Polski, misje pokojowe, działania humanitarne, likwidacja klęsk żywiołowych.

 • Siły Powietrzne: Obrona przestrzeni powietrznej kraju, uczestnictwo w operacjach sojuszniczych poza granicami RP.

 • Marynarka Wojenna: Wczesne wykrycie zagrożeń od strony morza, udział w misjach pokojowych, współpraca międzynarodowa z siłami morskimi innych państw.

Czytaj więcej ... Zwiń ...

Dostępność: 3-5 dni roboczych

55.00

 

Produkty 1 - 1 z 1