Podoficerowie sił zbrojnych

W ramach kategorii Ocena ryzyka zawodowego - Podoficerowie sił zbrojnych znajdziesz kompleksowe dokumenty dotyczące oceny ryzyka zawodowego na stanowisku podoficera sił zbrojnych w różnych obszarach wojskowych. Oferujemy precyzyjne instrukcje, zgodne z polską normą PN-N-18002, opracowane przez specjalistów ds. BHP.

Oferowana ocena ryzyka zawodowego jest zgodna z Polską Normą PN-N-18002 prowadzi do upewnienia się, że prawdopodobieństwo ulegnięcia wypadkowi lub zachorowania w skutek zagrożeń występujących w miejscu pracy, jest możliwie zminimalizowane. Ma to ogromne przełożenie na formę instytucji zatrudniającej pracownika ponieważ wpływają one na wydajność pracy.

Podoficer sił zbrojnych - charakterystyka zawodu niezbędna do wykonania prawidłowej oceny ryzyka zawodowego

W ramach korpusu podoficerów zawodowych:

 • Do służby kontraktowej powołuje się żołnierza służby kandydackiej, posiadającego ukończoną szkołę średnią, który zostaje mianowany na stopień wojskowy kaprala (mata) po ukończeniu nauki w szkole podoficerskiej.
 • Do służby stałej powołuje się podoficera służby kontraktowej, posiadającego stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony po powołaniu do służby stałej, oraz bardzo dobrą ocenę w ostatniej opinii służbowej.
 • Do służby stałej można także powołać podoficera rezerwy, który spełnia warunki takie jak posiadanie ukończonej szkoły średniej, stopień wojskowy równy lub niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony po powołaniu do zawodowej służby wojskowej, oraz doświadczenie w stałej lub kontraktowej służbie wojskowej przed zwolnieniem ze służby i przeniesieniem do rezerwy.

Zadania zawodowe na stanowisku podoficer sił zbrojnych obejmują:

 • Noszenie umundurowania i odznak wojskowych w czasie wykonywania obowiązków służbowych.
 • Uczestnictwo w ćwiczeniach wojskowych.
 • Uczestnictwo w zajęciach teoretycznych, podnoszących wiedzę i kompetencję z zakresu obronności.
 • Udział w obchodach uroczystości państwowych.
 • Udział w misjach pokojowych.
 • Udział w akcjach zbrojnych, mających na celu ochronę interesów państwa.
 • Branie udziału w szkoleniach/kursach w wykorzystaniem środków pozoracji pola walki.
 • Obsługa przenośnego sprzętu łączności.
 • Obsługa komputera na stanowisku biurowym w jednostce wojskowej.
 • Przestrzeganie zasad BHP i PPOŻ.

Pozostałe zadania i środowisko pracy osoby pracującej jako podoficer sił zbrojnych zależą od specyfiki jednostki, w której pełni służbę:

 • Wojska Lądowe: Zapewnianie obrony przed atakiem lądowo-powietrznym, pełnienie misji pokojowych, humanitarnych oraz akcji związanych z likwidacją klęsk żywiołowych.
 • Siły Powietrzne: Obrona przestrzeni powietrznej kraju, uczestnictwo w operacjach sojuszniczych poza granicami RP.
 • Marynarka Wojenna: Wczesne wykrycie zagrożeń od strony morza, udział w misjach pokojowych i współpraca z siłami morskimi innych państw.
Czytaj więcej ... Zwiń ...

Dostępność: 3-5 dni roboczych

55.00

 

Produkty 1 - 1 z 1