Ręczny

Instrukcje BHP transportu ręcznego są niezbędnym wyposażeniem stanowisk pracy, na których odbywa się transport ręczny. Przepisy prawa jasno określają zasady bezpieczeństwa transportu ręcznego. Ręczne prace transportowe oznaczają każdy rodzaj transportowania lub podtrzymywania przedmiotów, ładunków lub materiałów przez jednego lub więcej pracowników, w tym przemieszczanie ich poprzez: unoszenie, podnoszenie, układanie, pchanie, ciągnięcie, przenoszenie, przesuwanie, przetaczanie lub przewożenie.

Instrukcja BHP dla transportu ręcznego

Od bezpiecznego wykonywania ręcznych prac transportowych zależy zdrowie pracownika. Nieumiejętne wykonywanie czynności związanych z ręcznym transportem, przekraczanie dopuszczalnych norm skutkuje dolegliwościami bólowymi oraz zwyrodnieniami układu ruchu. Transport ręczny jest częstym czynnikiem szkodliwym występującym w środowisku pracy. Dlatego pracownicy powinni posiadać możliwość dostępu do instrukcji BHP transportu ręcznego, które określają prawidłowe normy oraz postępowanie podczas ręcznych prac transportowych.

Czytaj więcej ... Zwiń ...

Produkty 1 - 8 z 8