Ocena ryzyka zawodowego - Dyrektor finansowy

Dyrektor finansowy - Ocena ryzyka zawodowego metodą PN-N-18002


Ocena ryzyka zawodowego - Dyrektor finansowy

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku dyrektora finansowego została stworzona przez Specjalistę Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, zgodnie z polską normą PN-N-18002 oraz obowiązującym prawem. Jest to kompletna dokumentacja na stanowisku pracy dyrektora finansowego składająca się z: 

 • karty stanowiska pracy,
 • opisu metody, 
 • wykazu czynników szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych, w tym czynników fizycznych, pyłów, czynników chemicznych i biologicznych występujących na stanowisku pracy,
 • kart oceny ryzyka zawodowego poszczególnych czynników,
 • metod ograniczania ryzyka na stanowisku pracy dyrektora finansowego.

W dokumentacji znajdą Państwo również miejsce na podpis pracownika, który zapoznał się z dokumentacją.

Dyrektor finansowy jest odpowiedzialny za zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. To właśnie na nim ciąży obowiązek planowania i nadzorowania budżetu firmy w odniesieniu do przyjętych założeń i celów. Nadzoruje on również dokumentacje księgową oraz kontroluje jej zgodność z przepisami i poprawność wykonania. Dyrektor finansowy ocenia również ryzyko finansowe związane z podejmowanymi przez instytucję działaniami czy inwestycjami.

Zadania zawodowe dyrektora finansowego:

 • zarządzanie strategią finansową organizacji;
 • nadzór nad przygotowaniem sprawozdań finansowych oraz raportów dla zarządu firmy, kadry kierowniczej, akconarjuszy itd.;
 • tworzenie rocznego budżetu, planów wieloletnich oraz nadzór nad ich realizacją;
 • odpowiedzialność nad fukcjonowaniem kontroli wewnętrznej w organizacji;
 • optymalizacja polityki podatkowej;
 • optymalizacja kosztów;
 • ocena projektów inwestycyjnych;
 • odpowiedzialność za płynność finansową;
 • nawiązywanie kontaktów oraz współpraca z bankami, audytorami, inwestorami, organami podatkowymi;
 • współpraca z działem sprzedaży przy ustalaniu cen usług lub/i produktów;
 • nadzór nad pracą działów finansowych i księgowych;
 • zarządzanie bierzące podległym zespołem

Wieloletnie doświadczenie pozwoliło nam stworzyć dokumentację, która dzięki swej przystępnej formie, ułatwi każdemu pracownikowi uzyskanie informacji, dotyczących bezpiecznego sposobu wykonywania czynności zawodowych i ograniczy ryzyko występujące w środowisku pracy. Dzięki formie tabelarycznej dokumentacja jest uporządkowana i przejrzysta, a sama forma przyjazna dla odbiorcy, co potwierdzają inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy.

Dokumentację na stanowisku dyrektora finansowego - Ocena ryzyka zawodowego metodą PN-N-18002 oferujemy Państwu w dwóch wersjach:

 • WERSJA ELEKTRONICZNA (zalecana) - wysyłana na adres e-mail wskazany w zamówieniu w postaci pliku .DOCX/.DOC – jest to edytowalna wersja pliku, którą w razie potrzeby mogą Państwo dostosować do swoich potrzeb, lub wprowadzić zmiany w przyszłości, gdy zajdą zmiany prawne, technologiczne w procesie pracy, w środkach ochrony lub po zdarzeniu wypadkowym. Wersję tę mogą Państwo wielokrotnie drukować, zgodnie ze swoimi potrzebami.
 • WERSJA DRUKOWANA – wysyłana na adres wskazany w zamówieniu za pomocą kuriera, oprawiona forma dokumentacji papierowej.
49.00

Dostępność: NATYCHMIAST

 


Elektroniczna, plik .doc/.docx/.odt/.pdf 49.00 zł
Papierowa, gotowy wydruk - A4 59.00 zł

Brak opinii i ocen.