Ocena ryzyka zawodowego: kierowca i operatorzy pojazdów

Oferowane dokumentacje można nabyć w formie elektronicznej, edytowalnej, w kilku różnych formatach lub też jako gotowy wydruk. Każdy pracownik odpowiedzialny za kierowanie pojazdu w miejscu pracy jest narażony na szereg niebezpieczeństw zagrażających zarówno jego zdrowiu, jak i osób przebywających w pobliżu. Dlatego dostępna dokumentacja stworzona została tak, aby w precyzyjny i przystępny sposób informować osoby znajdujące się na danym stanowisku o możliwych czynnikach zwiększających ryzyko oraz skutecznym zapobieganiu ich pojawianiu się. Ocena ryzyka zawodowego kierowcy i operatorzy pojazdów przeznaczona jest dla takich zawodów jak: kierowca drezyny i wózka motorowego, maszynista, dróżnik przejazdowy, dyspozytor ruchu metra, manewrowy, zwrotniczy oraz wielu innych.

Przygotowanie odpowiedniej dokumentacji związanej z oceną ryzyka zawodowego kierowcy nie jest proste ze względu na występowanie dużej liczby zmiennych czynników. Prowadzący pojazdy nieraz przez długi czas siedzą w niewygodnej pozycji, narażeni są na uszkodzenia ciała i innego rodzaju niebezpieczeństwa. Dlatego każda publikacja została opracowana przez doświadczonego eksperta, doskonale znającego specyfikę każdego z opisanych zawodów. Materiał z pewnością ułatwi dokonanie oceny ryzyka w miejscu pracy i dostarczy pracownikowi niezbędnych informacji na temat bezpiecznego sposobu wykonywania czynności zawodowych. Wszystkie dokumenty zawierają także miejsce na podpis pracownika, który się z nimi w całości zapoznał.

Jeżeli chodzi o temat jakim jest ocena ryzyka zawodowego kierowca musi zdawać sobie sprawę ze wszystkich występujących na jego stanowisku zagrożeń oraz metod ograniczania ich powstawania. Dokumentacja przygotowana jest w formie tabelek, co sprawia, że jest przejrzysta i czytelna. W środku znajduje się dokładny opis czynników fizycznych, chemicznych, biologicznych, ergonomicznych oraz psychospołecznych występujących w konkretnym miejscu pracy. Publikacje posiadają pozytywną opinię inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy.

Dostępność: 3-5 dni roboczych

49.00

Dostępność: 3-5 dni roboczych

49.00

Dostępność: 3-5 dni roboczych

49.00

Dostępność: 3-5 dni roboczych

49.00

Dostępność: 3-5 dni roboczych

49.00

Dostępność: 3-5 dni roboczych

49.00

Dostępność: 3-5 dni roboczych

49.00

Dostępność: 3-5 dni roboczych

49.00

Dostępność: 3-5 dni roboczych

49.00

Dostępność: 3-5 dni roboczych

49.00

Dostępność: NATYCHMIAST

49.00

Dostępność: 3-5 dni roboczych

49.00

Dostępność: 3-5 dni roboczych

49.00

Dostępność: 3-5 dni roboczych

49.00

Dostępność: 3-5 dni roboczych

49.00

Dostępność: NATYCHMIAST

49.00

Dostępność: 3-5 dni roboczych

49.00

Dostępność: 3-5 dni roboczych

49.00

Dostępność: 3-5 dni roboczych

49.00

 

Produkty 1 - 20 z 88