Zlecenie opracowania instrukcji BHP

I-BHP-000-PDF


Zlecenie opracowania instrukcji BHP

Zlecenie opracowania instrukcji BHP opracowana została przez Specjalistę Bezpieczeństwa i Higieny Pracy na podstawie właściwych przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, w oparciu o dokumentację techniczno – ruchową maszyn i urządzeń wykorzystywanych w czasie pracy oraz dokumentację oceny ryzyka zawodowego, z uwzględnieniem statystyki wypadków i zdarzeń wypadkowych na stanowiskach pracy, a także na podstawie obserwacji i konsultacji z pracownikami oraz pracownikami nadzorującymi pracę. Wieloletnia praca oraz doświadczenie osób tworzących instrukcje zapewnia prawidłowość i rzetelność ich wykonania.

Zlecenie opracowania instrukcji BHP zawiera podstawowe elementy wynikające z prawa pracy, jest napisana w sposób zrozumiały dla każdego pracownika, treściwy oraz niebudzący wątpliwości pracownika, co do kolejność i bezpiecznego wykonywania czynności. 

Zlecenie opracowania instrukcji BHP oferujemy Państwu w dwóch wersjach:

  • WERSJA ELEKTRONICZNA - wysyłana na adres e-mail wskazany w zamówieniu w postaci pliku .PDF. Wersję tę mogą Państwo wielokrotnie drukować, zgodnie ze swoimi potrzebami.
  • WERSJA PLANSZOWA/LAMINOWANA A4/A3 – wysyłana na adres wskazany w zamówieniu za pomocą kuriera, laminowana forma instrukcji, posiadająca samoprzylepne elementy mocujące, ułatwiające montaż na dowolnej powierzchni.
99.00

Dostępność: 3-5 dni roboczych

 

Brak opinii i ocen.