Ocena ryzyka zawodowego - Ustawiacz maszyn do obróbki skrawaniem

Ustawiacz maszyn do obróbki skrawaniem - Ocena ryzyka zawodowego metodą PN-N-18002


Ocena ryzyka zawodowego - Ustawiacz maszyn do obróbki skrawaniem

Ustawiacz maszyn do obróbki skrawaniem - Ocena ryzyka zawodowego metodą PN-N-18002

Każda z dokumentacji, którą Państwu oferujemy została stworzona przez Specjalistę Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, zgodnie z polską normą PN-N-18002 oraz obowiązującym prawem. Jest to kompletna dokumentacja na stanowisku pracy Ustawiacz maszyn do obróbki skrawaniem składająca się z: 

  • karty stanowiska pracy,
  • opisu metody, 
  • wykazu czynników szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych, w tym czynników fizycznych, pyłów, czynników chemicznych i biologicznych występujących na stanowisku pracy Ustawiacz maszyn do obróbki skrawaniem,
  • kart oceny ryzyka zawodowego poszczególnych czynników,
  • metod ograniczania ryzyka na stanowisku pracy Ustawiacz maszyn do obróbki skrawaniem.

W dokumentacji znajdą Państwo również miejsce na podpis pracownika, który zapoznał się z dokumentacją.

Wieloletnie doświadczenie pozwoliło nam stworzyć dokumentację, która dzięki swej przystępnej formie, ułatwi każdemu pracownikowi uzyskanie informacji, dotyczących bezpiecznego sposoby wykonywania czynności zawodowych i ograniczy ryzyko występujące w środowisku pracy. Dzięki formie tabelarycznej dokumentacja jest uporządkowana i przejrzysta, a sama forma przyjazna dla odbiorcy, co potwierdzają inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy.

Dokumentację na stanowisku Ustawiacz maszyn do obróbki skrawaniem - Ocena ryzyka zawodowego metodą PN-N-18002 oferujemy Państwu w dwóch wersjach:

  • WERSJA ELEKTRONICZNA (zalecana) - wysyłana na adres e-mail wskazany w zamówieniu w postaci pliku .DOCX/.DOC – jest to edytowalna wersja pliku, którą w razie potrzeby mogą Państwo dostosować do swoich potrzeb, lub wprowadzić zmiany w przyszłości, gdy zajdą zmiany prawne, technologiczne w procesie pracy, w środkach ochrony lub po zdarzeniu wypadkowym. Wersję tę mogą Państwo wielokrotnie drukować, zgodnie ze swoimi potrzebami.
  • WERSJA DRUKOWANA – wysyłana na adres wskazany w zamówieniu za pomocą kuriera, oprawiona forma dokumentacji papierowej.
55.00

Dostępność: 3-5 dni roboczych

 


Elektroniczna, plik .doc/.docx/.odt/.pdf 55.00 zł
Papierowa, gotowy wydruk - A4 65.00 zł

Brak opinii i ocen.