Ocena ryzyka zawodowego - Monter / składacz okien

Monter / składacz okien - Ocena ryzyka zawodowego metodą PN-N-18002


Ocena ryzyka zawodowego - Monter / składacz okien

Oferujemy Państwu profesjonalnie opracowaną ocenę ryzyka zawodowego dla mntera/składacza okien opracowaną przez doświadczonego Specjalistę Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Dokumentacja została opracowana zgodnie z polską normą PN-N-18002 oraz obowiązującymi przepisami prawa. Jest to kompletna dokumentacja dla stanowiska monter / składacz okien, która składa się z:

  • karty stanowiska pracy,
  • opisu metody, 
  • wykazu czynników szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych, w tym czynników fizycznych, pyłów, czynników chemicznych i biologicznych występujących na stanowisku pracy montera / składacza okien,
  • kart oceny ryzyka zawodowego poszczególnych czynników,
  • metod ograniczania ryzyka na stanowisku pracy monter / składacz okien.

W dokumentacji znajdą Państwo również miejsce na podpis pracownika, który zapoznał się z dokumentacją.

Zawód montera/składacza okien jest zawodem o charakterze usługowym, który zajmuje się głównie montażem, demontażem różnego rodzaju okien plastikowych, drewnianych, aluminiowych oraz innych kompozytów. W jego obowiązkach leży również odpowiednie przygotowanie otworu okiennego do montażu, demontuje i montuje również obróbki blacharskie oraz parapety. Do dodatkowych obowiązków montera możemy zaliczyć drobne prace murarsko-tynkarskie oraz roboty wykończeniowe ościeży. Wykonywanie tego zawodu wymaga od osoby pracującej na danym stanowisku sporej sprawności fizycznej i manualnej oraz odpowiedniej koordynacji wzrokowo-ruchowej. Osoba pracująca jako monter powinna być odporna na długotrwały wysiłek fizyczny oraz posiadać zdolność do pracy w niesprzyjających warunkach. 

Wieloletnie doświadczenie pozwoliło nam stworzyć dokumentację, która dzięki swej przystępnej formie, ułatwi każdemu pracownikowi uzyskanie informacji, dotyczących bezpiecznego sposoby wykonywania czynności zawodowych i ograniczy ryzyko występujące w środowisku pracy. Dzięki formie tabelarycznej dokumentacja jest uporządkowana i przejrzysta, a sama forma przyjazna dla odbiorcy, co potwierdzają inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy.

Dokumentację oceny ryzyka zawodowego na stanowisku montera okien metodą PN-N-18002 oferujemy Państwu w dwóch wersjach:

  • WERSJA ELEKTRONICZNA (zalecana) - wysyłana na adres e-mail wskazany w zamówieniu w postaci pliku .DOCX/.DOC – jest to edytowalna wersja pliku, którą w razie potrzeby mogą Państwo dostosować do swoich potrzeb, lub wprowadzić zmiany w przyszłości, gdy zajdą zmiany prawne, technologiczne w procesie pracy, w środkach ochrony lub po zdarzeniu wypadkowym. Wersję tę mogą Państwo wielokrotnie drukować, zgodnie ze swoimi potrzebami.
  • WERSJA DRUKOWANA – wysyłana na adres wskazany w zamówieniu za pomocą kuriera, oprawiona forma dokumentacji papierowej.
55.00

Dostępność: NATYCHMIAST

 


Elektroniczna, plik .doc/.docx/.odt/.pdf 55.00 zł
Papierowa, gotowy wydruk - A4 65.00 zł

Brak opinii i ocen.