Ocena ryzyka zawodowego - Mechanik pojazdów samochodowych

Mechanik pojazdów samochodowych - Ocena ryzyka zawodowego metodą PN-N-18002


Ocena ryzyka zawodowego - Mechanik pojazdów samochodowych

Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego dla mechanika, którą Państwu oferujemy została stworzona zgodnie z polską normą PN-N-18002. Jest to kompletna dokumentacja na stanowisku pracy mechanika pojazdów samochodowych opracowana przed doświadczonego specjalistę bezpieczeństwa i higieny pracy składająca się z: 

  • karty stanowiska pracy,
  • opisu metody, 
  • wykazu czynników szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych, w tym czynników fizycznych, pyłów, czynników chemicznych i biologicznych występujących na stanowisku pracy mechanik pojazdów samochodowych,
  • kart oceny ryzyka zawodowego poszczególnych czynników,
  • metod ograniczania ryzyka na stanowisku pracy mechanik pojazdów samochodowych.

Dokumentacja posiada również miejsce na podpis pracownika, który powinien zapoznać się z dokumentacją oraz potwierdzić to własnoręcznym podpisem.

Mechanik pojazdów samochodowych jest osobą, która wykonuje różnego rodzaju prace naprawcze i konserwacyjne, reguluje i sprawdza działanie pojazdów za pomocą różnego rodzaju narzędzi diagnostycznych. Przygotowana przez nas ocena ryzka zawodowego zawiera wszelkie zadania zawodowe mechanika samochodwego przewidywane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Do zadań mechanika możemy zaliczyć między innymi mycie oraz czyszczenie części i podzespołów, ustalanie i usuwanie usterek czy wykonywanie prac montażowych i demontażowych podzespołów. 

Wieloletnie doświadczenie pozwoliło nam stworzyć dokumentację, która dzięki swej przystępnej formie, ułatwi każdemu pracownikowi uzyskanie informacji, dotyczących bezpiecznego sposoby wykonywania czynności zawodowych i ograniczy ryzyko występujące w środowisku pracy. Dzięki formie tabelarycznej dokumentacja jest uporządkowana i przejrzysta, a sama forma przyjazna dla odbiorcy, co potwierdzają inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy.

Dokumentację oceny ryzyka zawodowego metodą PN-N-18002 dla stanowiska mechanika pojazdów samochodowych zaproponować możemy Państwu w dwóch wersjach:

  • WERSJA ELEKTRONICZNA (zalecana) - wysyłana na adres e-mail wskazany w zamówieniu w postaci pliku .DOCX/.DOC – jest to edytowalna wersja pliku, którą w razie potrzeby mogą Państwo dostosować do swoich potrzeb, lub wprowadzić zmiany w przyszłości, gdy zajdą zmiany prawne, technologiczne w procesie pracy, w środkach ochrony lub po zdarzeniu wypadkowym. Wersję tę mogą Państwo wielokrotnie drukować, zgodnie ze swoimi potrzebami.
  • WERSJA DRUKOWANA – wysyłana na adres wskazany w zamówieniu za pomocą kuriera, oprawiona forma dokumentacji papierowej.
49.00

Dostępność: NATYCHMIAST

 


Elektroniczna, plik .doc/.docx/.odt/.pdf 49.00 zł
Papierowa, gotowy wydruk - A4 59.00 zł

Brak opinii i ocen.