Ocena ryzyka zawodowego - Lakiernik proszkowy

Lakiernik proszkowy - Ocena ryzyka zawodowego metodą PN-N-18002


Ocena ryzyka zawodowego - Lakiernik proszkowy

Gotowa do pobrania ocena ryzyka zawodowego dla lakiernika proszkowego opracowana metodą PN-N-18002 to dokumentacja przygotowana do wdrożenia. 

Lakiernik to zawód o charakterze usługowym. Lakiernik proszkowy przygotowuje detale do obróbki oraz wykonuje lakierowanie detali przy wykorzystaniu metody proszkowej.

Proponowana dokumentacja stworzona została przez doświadczonego specjalistę BHP przy współpracy z wieloma inspektorami pracy i pracodawcami. Gwarantuje to najwyższą jakość i dostosowanie oferowanych przez nas dokumentacji oceny ryzyka do obowiązujących przepisów i norm.

Jest to kompletna dokumentacja na stanowisku pracy Lakiernik proszkowy składająca się z:

  • karty stanowiska pracy,
  • opisu metody, 
  • wykazu czynników szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych, w tym czynników fizycznych, pyłów, czynników chemicznych i biologicznych występujących na stanowisku pracy,
  • kart oceny ryzyka zawodowego poszczególnych czynników,
  • metod ograniczania ryzyka na stanowisku pracy lakiernika proszkowego.

W dokumentacji znajdą Państwo również miejsce na podpis pracownika, który zapoznał się z dokumentacją.
Wieloletnie doświadczenie pozwoliło nam stworzyć dokumentację, która dzięki swej przystępnej formie, ułatwi każdemu pracownikowi uzyskanie informacji, dotyczących bezpiecznego sposoby wykonywania czynności zawodowych i ograniczy ryzyko występujące w środowisku pracy.

Dzięki formie tabelarycznej dokumentacja jest uporządkowana i przejrzysta, a sama forma przyjazna dla odbiorcy, co potwierdzają inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy.

Dokumentację na stanowisku lakiernika proszkowego - metodą PN-N-18002 oferujemy Państwu w dwóch wersjach:

  • WERSJA ELEKTRONICZNA (zalecana) - wysyłana na adres e-mail wskazany w zamówieniu w postaci pliku .DOCX/.DOC – jest to edytowalna wersja pliku, którą w razie potrzeby mogą Państwo dostosować do swoich potrzeb, lub wprowadzić zmiany w przyszłości, gdy zajdą zmiany prawne, technologiczne w procesie pracy, w środkach ochrony lub po zdarzeniu wypadkowym. Wersję tę mogą Państwo wielokrotnie drukować, zgodnie ze swoimi potrzebami.
  • WERSJA DRUKOWANA – wysyłana na adres wskazany w zamówieniu za pomocą kuriera, oprawiona forma dokumentacji papierowej.
49.00

Dostępność: NATYCHMIAST

 


Elektroniczna, plik .doc/.docx/.odt/.pdf 49.00 zł
Papierowa, gotowy wydruk - A4 59.00 zł

Brak opinii i ocen.