Komplet dokumentów firmowych - pełen zestaw wzorów

DOK-01001


Komplet dokumentów firmowych - pełen zestaw wzorów

Tylko u nas możesz kupić kompletną dokumentację niezbędną do prowadzenia firmy. Posiadanie dokumentacji ułatwi raportowanie m.in. prac w kontakcie z substancjami rakotwórczymi bądź rejestr szkoleń bhp.

Kompletna dokumentacja firmowa składa się z 44 plików i zawiera następujące wzory dokumentów:

 • Analiza roczna stanu BHP w firmie
 • Karta badań pomiarów szkodliwych czynników chemicznych
 • Karta badań pomiarów szkodliwych czynników fizycznych
 • Karta badań pomiarów szkodliwych czynników zapylenie
 • Karta wypadku - umowa zlecenie
 • Karta wypadku w drodze do i z pracy
 • Książka obiektu budowlanego - wzór
 • Protokół – badanie oświetlenia
 • Protokół – kontrola instalacji gazowej
 • Protokół – kontrola instalacji odgromowej
 • Protokół – ewakuacja próbna
 • Protokół – komisja bhp
 • Protokół – kontrola instalacji elektrycznej
 • Protokół – kontrola przewodów kominowych
 • Protokół – pięcioletnia kontrola obiektu budowlanego
 • Protokół – przegląd urządzeń przeciwpożarowych
 • Protokół – roczna kontrola obiektu budowlanego
 • Protokół powypadkowy
 • Rejestr chorób zawodowych
 • Rejestr maszyn – minimalne warunki
 • Rejestr maszyn i urządzeń UDT
 • Rejestr prac w kontakcie z substancjami rakotwórczymi i mutagennymi
 • Rejestr prac narażających pracowników na działanie szkodliwych czynników biologicznych zakwalifikowanych do grup 3 lub 4
 • Rejestr pracowników w kontakcie z substancjami rakotwórczymi i mutagennymi
 • Rejestr szkoleń bhp
 • Rejestr wykonywania prac pożarowo niebezpiecznych
 • Rejestr wypadków przy pracy
 • Rejestr zaświadczeń lekarskich o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy - badania kontrolne
 • Rejestr zaświadczeń lekarskich o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy - badania okresowe
 • Rejestr zaświadczeń lekarskich o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy - badania wstępne
 • Rejestr zaświadczeń lekarskich do celów sanitarno - epidemiologicznych
 • Rejestr zaświadczeń w dziedzinie BHP
 • Statystyczna karta wypadku
 • Umowa – porozumienie dotyczące współdziałania pracodawców na tym samym terenie oraz wyznaczenia koordynatora ds. bhp.
 • Rejestr uprawnień pracowników do obsługi maszyn
 • Wniosek o refundację okularów dla pracownika
 • Wykaz prac które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby
 • Wykaz pracowników wyznaczonych do zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników
 • Wykaz pracowników wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy
 • Wykaz pracowników którym przyznano posiłki i napoje profilaktyczne
 • Wykaz pracowników
 • Zarządzenie w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy
 • Zarządzenie w sprawie wyznaczenia pracowników do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników
 • Zarządzenie w sprawie zasad przyznawania odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej pracownikom
 • Książka eksploatacji wózka widłowego
322.92

Dostępność: NATYCHMIAST

 


Elektroniczna, plik .doc/.docx/.odt/.pdf 322.92 zł
Elektroniczna, plik .pdf 322.92 zł

Brak opinii i ocen.