Komplet dokumentów firmowych - pełen zestaw wzorów

DOK-01001


Komplet dokumentów firmowych - pełen zestaw wzorów

Tylko u nas możesz kupić kompletną dokumentację niezbędną do prowadzenia firmy. Posiadanie dokumentacji ułatwi raportowanie m.in. prac w kontakcie z substancjami rakotwórczymi bądź rejestr szkoleń bhp.

Kompletna dokumentacja firmowa składa się z 44 plików i zawiera następujące wzory dokumentów:

  • Analiza roczna stanu BHP w firmie
  • Karta badań pomiarów szkodliwych czynników chemicznych
  • Karta badań pomiarów szkodliwych czynników fizycznych
  • Karta badań pomiarów szkodliwych czynników zapylenie
  • Karta wypadku - umowa zlecenie
  • Karta wypadku w drodze do i z pracy
  • Książka obiektu budowlanego - wzór
  • Protokół – badanie oświetlenia
  • Protokół – kontrola instalacji gazowej
  • Protokół – kontrola instalacji odgromowej
  • Protokół – ewakuacja próbna
  • Protokół – komisja bhp
  • Protokół – kontrola instalacji elektrycznej
  • Protokół – kontrola przewodów kominowych
  • Protokół – pięcioletnia kontrola obiektu budowlanego
  • Protokół – przegląd urządzeń przeciwpożarowych
  • Protokół – roczna kontrola obiektu budowlanego
  • Protokół powypadkowy
  • Rejestr chorób zawodowych
  • Rejestr maszyn – minimalne warunki
  • Rejestr maszyn i urządzeń UDT
  • Rejestr prac w kontakcie z substancjami rakotwórczymi i mutagennymi
  • Rejestr prac narażających pracowników na działanie szkodliwych czynników biologicznych zakwalifikowanych do grup 3 lub 4
  • Rejestr pracowników w kontakcie z substancjami rakotwórczymi i mutagennymi
  • Rejestr szkoleń bhp
  • Rejestr wykonywania prac pożarowo niebezpiecznych
  • Rejestr wypadków przy pracy
  • Rejestr zaświadczeń lekarskich o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy - badania kontrolne
  • Rejestr zaświadczeń lekarskich o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy - badania okresowe
  • Rejestr zaświadczeń lekarskich o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy - badania wstępne
  • Rejestr zaświadczeń lekarskich do celów sanitarno - epidemiologicznych
  • Rejestr zaświadczeń w dziedzinie BHP
  • Statystyczna karta wypadku
  • Umowa – porozumienie dotyczące współdziałania pracodawców na tym samym terenie oraz wyznaczenia koordynatora ds. bhp.
  • Rejestr uprawnień pracowników do obsługi maszyn
  • Wniosek o refundację okularów dla pracownika
  • Wykaz prac które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby
  • Wykaz pracowników wyznaczonych do zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników
  • Wykaz pracowników wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy
  • Wykaz pracowników którym przyznano posiłki i napoje profilaktyczne
  • Wykaz pracowników
  • Zarządzenie w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy
  • Zarządzenie w sprawie wyznaczenia pracowników do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników
  • Zarządzenie w sprawie zasad przyznawania odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej pracownikom
  • Książka eksploatacji wózka widłowego
299.00

Dostępność: NATYCHMIAST

 


Elektroniczna, plik .doc/.docx/.odt/.pdf 299.00 zł
Elektroniczna, plik .pdf 299.00 zł

Brak opinii i ocen.