Znaki informacyjne z opisem

Informacyjne znaki bhp używane są do oznaczania miejsc w których znajdziemy sprzęt ratowniczy oraz punkty pierwszej pomocy. Znaki bezpieczeństwa informacyjne z opisem powinny znajdować się w każdym budynku użyteczności publicznej a osobą odpowiedzialną za ich umieszczenie jest właściciel lub zarządca budynku. Dzięki prawidłowemu rozmieszczeniu znaków w budynku znacząco podnosimy bezpieczeństwo wszystkich osób w nim przebywających. Zasady stosowania znaków określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169 poz. 1650 z późn zm.) Załącznik nr 1 Szczegółowe zasady stosowania znaków i sygnałów bezpieczeństwa.

Informacyjne znaki BHP z opisem

Niestosowanie się do wyżej wymienionych przepisów grozi dotkliwymi karami ze strony organów kontrolujących. Znaki informacyjne są prostymi obrazami graficznymi w kolorze zielono - białym dodatkowo wyposażonym w opisy. Tablice znaków wyposażone są w samoprzylepne elementy mocujące w związku z tym ich montaż jest możliwy bez żadnych dodatkowych narzędzi. Znaki bezpieczeństwa informacyjne z opisem występują w różnych rozmiarach co pozwala doskonale dopasować znak do własnych potrzeb.

Czytaj więcej ... Zwiń ...

Dostępność: do 7 dni roboczych

2.09

Dostępność: do 7 dni roboczych

2.09

Dostępność: do 7 dni roboczych

2.09

Dostępność: do 7 dni roboczych

2.09

Dostępność: do 7 dni roboczych

2.09

Dostępność: do 7 dni roboczych

2.09

Dostępność: do 7 dni roboczych

2.09

Dostępność: do 7 dni roboczych

2.09

 

Produkty 1 - 9 z 9