Strefa zagrożenia wybuchem 2

Z-NC004


Strefa zagrożenia wybuchem 2

Znak Strefa zagrożenia wybuchem 2 oznacza przestrzeń, w której atmosfera wybuchowa zawierająca mieszaninę z powietrzem substancji palnych w postaci gazów, par, mgieł, może czasami wystąpić w trakcie normalnego działania.

Znak strefy zagrożenia wybuchem jest dopuszczony przez Państwowy Instytut Badawczy i spełnia wymogi obowiązujących norm.

Przepis § 5 ust. 1 r.m.w.a.w. nakazuje podział przestrzeni zagrożonych wybuchem na strefy, klasyfikując je na podstawie prawdopodobieństwa i czasu występowania atmosfery wybuchowej. A zgodnie z zapisem § 5 ust. 4 r.m.w.a.w. przestrzenie, w których istnieje możliwość wystąpienia atmosfery wybuchowej w ilościach zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu, pracodawca powinien oznakować, przy wejściach do tych przestrzeni, znakiem ostrzegawczym, określonym w załączniku do r.m.w.a.w.

Dlatego oferujemy znak wykonany na sztywnej nieświecącej płycie PCV w rozmiarze 21 x 29,7cm i 35 x 55cm. Dzięki zastosowaniu do produkcji wysokiej jakości materiałów, znak ostrzegawczy na długo pozostanie jak nowy. 

Istnieje możliwość wykonania znaku strefa zagrożenia wybuchem 2 w dowolnym rozmiarze na innym z dostępnych podłoży, w tym celu zachęcamy do kontaktu z nami.

10.65

Dostępność: do 7 dni roboczych

 


21 x 29,7 cm / Płyta PCV 1 mm / Nieświecący 10.65 zł
35 x 55 cm / Płyta PCV 1 mm / Nieświecący 46.50 zł

Brak opinii i ocen.