Soda kaustyczna

Z-LC035


Soda kaustyczna

Znak Soda Kaustyczna

Znak "Soda kaustyczna" należący do kategorii oznakowania substancji niebezpiecznych jest jedną z najważniejszych składowych biernego zabezpieczenia przeciwpożarowego.  Jest podstawą prawidłowego oznakowania drogi ewakuacyjnej.

Oferowany przez nas znak BHP "Soda kaustyczna" został wykonany zgodnie z obowiązującymi normami, a także posiada świadectwo dopuszczenia Państwowego Instytutu Badawczego.

Znak BHP Soda kaustyczna oferowany w sklepie BHP-Online

Znak "Soda kaustyczna" został wykonany z najwyższej klasy materiałów, które zapewniają wysoką odporność produktu na warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne. Dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii nadruku oraz wysokich parametrów fotoluminescencji mają Państwo gwarancję, że produkt zachowa swoją jakość przez lata.

Znak BHP "Soda kaustyczna" został wykonany w wielu formatach oraz na różnych podłożach, aby sprostać potrzebom każdego użytkownika. Formaty i podłoża dostępne w regularnej sprzedaży znajdą Państwo w poniższym zestawieniu. Zarówno folia samoprzylepna, jak płyty PCV, posiadające samoprzylepne elementy mocujące, ułatwiają montaż na każdej powierzchni.

Znak "Soda kaustyczna" może zostać wykonany również w innym rozmiarze lub na innym podłożu, zgodnie z wytycznymi klienta. W celu złożenia zamówienia specjalnego należy się z nami skontaktować!

Soda kaustyczna - definicja

Soda kaustyczna, inaczej nazywana hydroksydem sodu, to substancja chemiczna o silnych właściwościach żrących. Jest powszechnie używana w przemyśle, ale ze względu na swoje silne właściwości chemiczne, może stanowić zagrożenie dla ludzi. Poniżej przedstawiam informacje dotyczące zagrożeń związanych z sodą kaustyczną -

Soda kaustyczna - zagrożenia dla ludzi

  1. Poparzenia - Soda kaustyczna jest substancją żrącą, co oznacza, że może powodować poważne poparzenia skóry i błon śluzowych. Kontakt z sodą kaustyczną może prowadzić do uszkodzenia tkanek.
  2. Uszkodzenie oczu - działa drażniąco na oczy. Kontakt z sodą kaustyczną może powodować podrażnienie, zaczerwienienie i nawet uszkodzenia oczu, co może prowadzić do trwałych obrażeń wzroku.
  3. Zatrucie - w przypadku spożycia sody kaustycznej, może dojść do poważnego zatrucia, objawiającego się nudnościami, wymiotami, bólem brzucha i innymi objawami zatrucia chemicznego.
  4. Problemy z układem oddechowym - inhalacja par sodu kaustycznego może powodować podrażnienie dróg oddechowych, co może prowadzić do duszności, kaszlu i innych problemów z układem oddechowym.

 Bezpieczeństwo i środki ostrożności

  • Ochrona osobista - pracownicy pracujący z sodą kaustyczną powinni nosić odpowiednią odzież ochronną, w tym rękawice, okulary ochronne i maskę ochronną.
  • Unikanie kontaktu z ciałem - należy unikać bezpośredniego kontaktu sodą kaustyczną. W przypadku kontaktu, miejsce skażenia należy natychmiast spłukać dużą ilością wody.
  • Przechowywanie i transport - Sodę kaustyczną należy przechowywać w bezpieczny sposób, z dala od substancji, z którymi może reagować, i zabezpieczyć przed dostępem niepowołanych osób.
  • Zabezpieczenia w miejscu pracy - miejsca pracy, gdzie używana jest soda kaustyczna, powinny być odpowiednio oznakowane, a pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie bezpiecznego obchodzenia się z tą substancją.
  • Awaryjne środki przeciwdziałania - miejsca, gdzie przechowywana jest soda kaustyczna, powinny być wyposażone w odpowiednie środki przeciwdziałania awaryjnego, takie jak prysznice i gaśnice chemiczne.

W razie wystąpienia ekspozycji lub wypadku z sodą kaustyczną, konieczna jest natychmiastowa interwencja medyczna. Zastosowanie się do środków ostrożności i przestrzeganie procedur bezpieczeństwa jest kluczowe, aby minimalizować ryzyko zagrożeń związanych z sodą kaustyczną.

2.48

Dostępność: do 7 dni roboczych

 


10,5 x 14,8 cm / Folia samoprzylepna / Nieświecący 2.48 zł

Brak opinii i ocen.