Rusztowania

Kategoria instrukcje - rusztowania obejmuje instrukcje BHP eksploatacji rusztowań. Instrukcje BHP dla rusztowania wskazują również prawidłowy sposób montażu, demontażu i konserwacji rusztowań. Użytkowanie rusztowań wiąże się z pracami wykonywanymi na wysokości. Prace na wysokości zaliczają się do prac szczególnie niebezpiecznych, a pracownicy je wykonujący powinni uczestniczyć w okresowych szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa pracy.

Instrukcje BHP rusztowań

Ze względu na duże zagrożenie prac związanych z wysokością, początkowy etap, czyli montaż, a następnie prawidłowe korzystanie z rusztowań to podstawy bezpiecznej pracy. Instrukcje BHP przy obsłudze rusztowań zawierają opisy prawidłowego wykonywania poszczególnych etapów montażu, użytkowania, demontażu oraz konserwacji rusztowań, uwzględniając rodzaj i typ rusztowania. 

Czytaj więcej ... Zwiń ...

Produkty 1 - 6 z 6