Produkt niebezpieczny dla środowiska

Z-LF009


Produkt niebezpieczny dla środowiska

Nalepka CLP Produkt niebezpieczny dla środowiska jest nierozłącznym elementem oznakowania substancji chemicznych, obowiązująca na terenie całej UE. Stosując prawidłowo oznakowanie CLP zabezpieczamy substancje znajdujące się wewnątrz opakowań przed omyłkowym zastosowaniem. Znak CLP umieszczony na opakowaniu wskazuje że wewnątrz znajduje się Produkt niebezpieczny dla środowiska

Piktogram BHP - Produkt niebezpieczny dla środowiska informuje o występowaniu zagrożenia produktami niebezpiecznymi dla środowiska a w szczególności dla środowiska wodnego lub produktów stwarzających zagrożenie dla warstwy ozonowej.

Znak CLP Produkt niebezpieczny dla środowiska jest zgodny z rozporządzeniem rozporządzenie (WE) nr 1272/2008. Jest to nowe europejskie rozporządzenie dotyczące klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji chemicznych i mieszanin. Na mocy rozporządzenia w całej UE wprowadza się jednolity system klasyfikacji i oznakowania chemikaliów, oparty na Globalnie Zharmonizowanym Systemie Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Naklejka CLP Produkt niebezpieczny dla środowiska występuje na podłożu z folii samoprzylepnej w dwóch rozmiarach: 10 x 10 cm i 25 x 25 cm a dzięki jej znakomitym parametrom na długo zachowa swoje właściwości.

2.11

Dostępność: do 7 dni roboczych

 


5 x 5 cm / Folia samoprzylepna / Nieświecący 2.11 zł
10 x 10 cm / Folia samoprzylepna / Nieświecący 2.15 zł
15 x 15 cm / Folia samoprzylepna / Nieświecący 3.52 zł
25 x 25 cm / Folia samoprzylepna / Nieświecący 8.32 zł

Brak opinii i ocen.