Prasy

Prasy są urządzeniami, wykorzystywanymi w różnych gałęziach przemysłu (rolnictwo, przetwórstwo, poligrafia, wulkanizacja, itd.). Instrukcje BHP dla pras wszelkiego rodzaju określają zasady postępowania, które pozwalają na ich obsługę zgodną z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zbiór operacji, jakie nie powinny być przy nich wykonywane. Użytkowanie pras wymaga także od pracownika odpowiednich przymiotów w zakresie kondycji zdrowotnej i poziomu wiedzy, co również zostało ujęte na kartach instrukcji i szczegółowo opisane. Profesjonalnie opracowana instrukcja obsługi prasy to podstawa bezpieczeństwa pracowników pracujących przy jej obsłudze.

 

 

Produkty 1 - 13 z 13