Ochrona roślin

Ochrona roślin to dość szeroka dziedzina ogrodnictwa, zajmująca się środkami chroniącymi rośliny przed różnego rodzaju szkodnikami, grzybami itp. Niektóre środki ochrony roślin są preparatami szczególnie niebezpiecznymi w kontakcie z ludzką skórą, czy innymi narządami. Dlatego niezmiernie ważnym elementem podczas prac z takimi środkami są instrukcje BHP przy stosowaniu środków ochrony roślin. Kolejnym ważnym elementem jest również odpowiednie oznakowanie BHP, które umieszczone w odpowiednich miejscach zapobiega omyłkowemu zastosowania środków ochrony roślin do innych celów. Ze względu na sposób użycia możemy wyróżnić środki ochrony dolistne i doglebowe, natomiast ze względu na skład: mineralne i sztuczne.

Instrukcje BHP ochrony roślin

Instrukcje BHP dla punktów sprzedaży środków ochrony roślin, tak jak i instrukcje BHP przy magazynowaniu środków ochrony roślin to podstawowy element wyposażenia każdego sklepu ogrodniczego. Dzięki profesjonalnie opracowanym dokumentacjom, nasze instrukcje są jednym z podstawowych czynników odpowiedniego zapewnienia bezpieczeństwa i higieny na stanowisku pracy. Każda instrukcja BHP jest dostępna w postaci pliku PDF, gotowa do samodzielnego wydruku. Wszystkie spełniają wszelkie normy narzucone przez rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej i są najwyższej klasy produktem gotowym do przedłożenia pracownikom.

Czytaj więcej ... Zwiń ...

Produkty 1 - 3 z 3