Ocena ryzyka zawodowego - Spawacz elektryczny

Spawacz elektryczny - Ocena ryzyka zawodowego metodą PN-N-18002


Ocena ryzyka zawodowego - Spawacz elektryczny

Ocena ryzyka zawodowego dla spawacza elektrycznego w pliku PDF, którą Państwu oferujemy została stworzona przez doświadczonego Specjalistę Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, zgodnie z polską normą PN-N-18002 oraz obowiązującym prawem. Jest to kompletna dokumentacja na stanowisku pracy Spawacz elektryczny składająca się z: 

  • karty stanowiska pracy,
  • opisu metody, 
  • wykazu czynników szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych, w tym czynników fizycznych, pyłów, czynników chemicznych i biologicznych występujących na stanowisku spawacz elektryczny,
  • kart oceny ryzyka zawodowego poszczególnych czynników,
  • metod ograniczania ryzyka na stanowisku pracy spawacza elektrycznego.

W dokumentacji znajdą Państwo również miejsce na podpis pracownika, który zapoznał się z dokumentacją.

W związku z zagrożeniami występującymi podczas prac spawalniczych do których należą między innymi: duży hałas, podnoszenie ciężarów, promieniowanie UV, urazy oczu i twarzy czy poparzenia. Wszystkie te czynniki powodują narażenie na utratę zdrowia lub nawet życia. Spawacz powinien nosić specjalne okulary ochronne, odporne rękawice i specjalną odzież. Wszystkie te elementy tworzą jedyną skuteczną barierę ochronną i zapewniają bezpieczeństwo podczas pracy. Do negatywnych skutków pracy najczęściej występujących przy pracy spawacza zaliczamy bóle kręgosłupa, rąk, nóg oraz oczu.

Wieloletnie doświadczenie pozwoliło nam stworzyć dokumentację, która dzięki swej przystępnej formie, ułatwi każdemu pracownikowi uzyskanie informacji, dotyczących bezpiecznego sposoby wykonywania czynności zawodowych i ograniczy ryzyko występujące w środowisku pracy. Dzięki formie tabelarycznej dokumentacja jest uporządkowana i przejrzysta, a sama forma przyjazna dla odbiorcy, co potwierdzają inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy.

Dokumentację oceny ryzyka zawodowego dla spawacza elektrycznego metodą PN-N-18002 oferujemy Państwu w dwóch wersjach:

  • WERSJA ELEKTRONICZNA (zalecana) - wysyłana na adres e-mail wskazany w zamówieniu w postaci pliku .DOCX/.DOC – jest to edytowalna wersja pliku, którą w razie potrzeby mogą Państwo dostosować do swoich potrzeb, lub wprowadzić zmiany w przyszłości, gdy zajdą zmiany prawne, technologiczne w procesie pracy, w środkach ochrony lub po zdarzeniu wypadkowym. Wersję tę mogą Państwo wielokrotnie drukować, zgodnie ze swoimi potrzebami.
  • WERSJA DRUKOWANA – wysyłana na adres wskazany w zamówieniu za pomocą kuriera, oprawiona forma dokumentacji papierowej.
49.00

Dostępność: NATYCHMIAST

 


Elektroniczna, plik .doc/.docx/.odt/.pdf 49.00 zł
Papierowa, gotowy wydruk - A4 59.00 zł

Brak opinii i ocen.