Ocena ryzyka zawodowego - Prezes

Prezes - Ocena ryzyka zawodowego metodą PN-N-18002


Ocena ryzyka zawodowego - Prezes

Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego, którą Państwu oferujemy została stworzona przez Specjalistę Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, zgodnie z polską normą PN-N-18002 oraz obowiązującym prawem.

Prezes reprezentuje spółkę w czynnościach sądowych oraz pozasądowych, dbając, poprzez właściwe zarządzanie, o dobro spółki. Uczestniczy w posiedzeniach zarządu, przewodniczy obradom oraz nadzoruje działania, finanse i prace firmy.

Jest to kompletna ocena ryzyka zawodowego dla prezesa składająca się z: 

  • karty stanowiska pracy,
  • opisu metody oceny ryzyka, 
  • wykazu czynników szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych, w tym czynników fizycznych, pyłów, czynników chemicznych i biologicznych występujących na stanowisku pracy,
  • kart oceny ryzyka zawodowego poszczególnych czynników,
  • metod ograniczania ryzyka na stanowisku pracy prezesa.

W dokumentacji znajdą Państwo również miejsce na podpis pracownika, który zapoznał się z dokumentacją.

Wieloletnie doświadczenie pozwoliło nam stworzyć dokumentację, która dzięki swej przystępnej formie, ułatwi każdemu pracownikowi uzyskanie informacji, dotyczących bezpiecznego sposoby wykonywania czynności zawodowych i ograniczy ryzyko występujące w środowisku pracy. Dzięki formie tabelarycznej dokumentacja jest uporządkowana i przejrzysta, a sama forma przyjazna dla odbiorcy, co potwierdzają inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy.

Dokumentację na stanowisku prezesa - ocena ryzyka zawodowego metodą PN-N-18002 oferujemy Państwu w dwóch wersjach:

  • WERSJA ELEKTRONICZNA (zalecana) - wysyłana na adres e-mail wskazany w zamówieniu w postaci pliku .DOCX/.DOC – jest to edytowalna wersja pliku, którą w razie potrzeby mogą Państwo dostosować do swoich potrzeb, lub wprowadzić zmiany w przyszłości, gdy zajdą zmiany prawne, technologiczne w procesie pracy, w środkach ochrony lub po zdarzeniu wypadkowym. Wersję tę mogą Państwo wielokrotnie drukować, zgodnie ze swoimi potrzebami.
  • WERSJA DRUKOWANA – wysyłana na adres wskazany w zamówieniu za pomocą kuriera, oprawiona forma dokumentacji papierowej.
49.00

Dostępność: NATYCHMIAST

 


Elektroniczna, plik .doc/.docx/.odt/.pdf 49.00 zł
Papierowa, gotowy wydruk - A4 59.00 zł

Brak opinii i ocen.