Ocena ryzyka zawodowego - Pracownik lombardu

Pracownik lombardu - Ocena ryzyka zawodowego metodą PN-N-18002


Ocena ryzyka zawodowego - Pracownik lombardu

Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracownika lombardu, którą Państwu oferujemy została stworzona przez Specjalistę Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, zgodnie z polską normą PN-N-18002 oraz obowiązującymi przepisami. Jest to kompletna dokumentacja ryzyka zawodowego dla pracownika lombardu składająca się z: 

  • karty stanowiska pracy,
  • opisu metody, 
  • wykazu czynników szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych, w tym czynników fizycznych, pyłów, czynników chemicznych i biologicznych występujących na stanowisku pracy pracownik lombardu,
  • kart oceny ryzyka zawodowego poszczególnych czynników,
  • metod ograniczania ryzyka na stanowisku pracownika lombardu.

W dokumentacji znajdą Państwo również miejsce na podpis pracownika, który zapoznał się z dokumentacją.

Pracownik lombardu jest odpowiedzialny za analizę wartości przedmiotów przyjmowanych pod zastaw, oraz negocjowanie kwoty udzielanej pożyczki z klientami lombardu. Jednym z obowiązków tego rodzaju pracownika jest szczegółowe informowanie interesantów o warunkach udzielonej pożyczki. Najczęściej zdarza się, że osoby zostawiające przedmioty wartościowe nie zgłaszają się po ich odbiór, dlatego też umowy na zastaw przedmiotów sporządzane są na nieco niższą wartość przedmiotu tak aby w razie jego sprzedaży placówka zyskała na danej transakcji. Pracownik lombardu odpowiedzialny jest również za sporządzanie umów wiążących obydwie strony.

Wieloletnie doświadczenie pozwoliło nam stworzyć dokumentację, która dzięki swej przystępnej formie, ułatwi każdemu pracownikowi uzyskanie informacji, dotyczących bezpiecznego sposoby wykonywania czynności zawodowych i ograniczy ryzyko występujące w środowisku pracy. Dzięki formie tabelarycznej dokumentacja jest uporządkowana i przejrzysta, a sama forma przyjazna dla odbiorcy, co potwierdzają inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy.

Dokumentację na stanowisku pracownik lombardu - Ocena ryzyka zawodowego metodą PN-N-18002 oferujemy Państwu w dwóch wersjach:

  • WERSJA ELEKTRONICZNA (zalecana) - wysyłana na adres e-mail wskazany w zamówieniu w postaci pliku .DOCX/.DOC – jest to edytowalna wersja pliku, którą w razie potrzeby mogą Państwo dostosować do swoich potrzeb, lub wprowadzić zmiany w przyszłości, gdy zajdą zmiany prawne, technologiczne w procesie pracy, w środkach ochrony lub po zdarzeniu wypadkowym. Wersję tę mogą Państwo wielokrotnie drukować, zgodnie ze swoimi potrzebami.
  • WERSJA DRUKOWANA – wysyłana na adres wskazany w zamówieniu za pomocą kuriera, oprawiona forma dokumentacji papierowej.
49.00

Dostępność: NATYCHMIAST

 


Elektroniczna, plik .doc/.docx/.odt/.pdf 49.00 zł
Papierowa, gotowy wydruk - A4 59.00 zł

Brak opinii i ocen.