Ocena ryzyka zawodowego - Opiekunka w żłobku / klubie dziecięcym

Opiekunka w żłobku / klubie dziecięcym - Ocena ryzyka zawodowego metodą PN-N-18002


Ocena ryzyka zawodowego - Opiekunka w żłobku / klubie dziecięcym

Gotowa do pobrania dokumentacja oceny ryzyka zawodowego na stanowisku opiekunki w żłobku, którą Państwu oferujemy przygotowana jest w oparciu o polską normę PN-N-18002 oraz obowiązujące przepisy prawa.

Opiekunka w żłobku / klubie dziecięcym spełnia funkcje wychowawczo-opiekuńcze w stosunku do dzieci w wieku do 3 lat w żłobkach i klubach dziecięcych; organizuje zabawy, zajęcia plastyczne, muzyczne i ruchowe z elementami edukacji; zapewnia dziecku właściwą opiekę pielęgnacyjną oraz edukacyjną; współpracuje z rodzicami dziecka.

Dzięki opracowaniu przez wykwalifikowanego specjalistę Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, może zostać natychmiast wdrożona w miejscu pracy bez jakichkolwiek obaw. Ocena ryzyka dla opiekunki w żłobku lub klubie dziecięcym składa się z: 

  • karty stanowiska pracy,
  • opisu metody, 
  • wykazu czynników szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych, w tym czynników fizycznych, pyłów, czynników chemicznych i biologicznych występujących na stanowisku pracy, 
  • kart oceny ryzyka zawodowego poszczególnych czynników,
  • metod ograniczania ryzyka dla opiekunki w żłobku / klubie dziecięcym.

Należy pamiętać, że każdy pracownik powinien zapoznać się z treścią oceny ryzyka zawodowego i potwierdzić to własnoręcznym podpisem w specjalnie wytyczonym do tego miejscu, które znajduje się w oferowanej dokumentacji.

Przystępna forma, ułatwiająca każdemu pracownikowi pozyskanie rzetelnych informacji dotyczących bezpiecznego wykonywania czynności zawodowych oraz ograniczających ryzyko występujące w danym środowisku pracy. W trosce o dobro klienta opracowaliśmy przejrzystą i uporządkowaną ocenę ryzyka zawodowego dla opiekunki w żłobku, która wbrew pozorom narażona jest na wiele różnego rodzaju zagrożeń. Czynnikami powodującymi zagrożenia są między innymi: nadmierny hałas, wysiłek fizyczny czy wirusy przenoszone przez dzieci.

Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego na stanowisku opiekunki w żłobku / klubie dziecięcym opracowana jest metodą PN-N-18002 i składa się z 44 stron A4.

Oferujemy Państwu dokumentację w dwóch wersjach:

  • WERSJA ELEKTRONICZNA (zalecana) - wysyłana na adres e-mail wskazany w zamówieniu w postaci pliku .DOCX/.DOC/.PDF/.ODT – jest to edytowalna wersja pliku, którą w razie potrzeby mogą Państwo dostosować do swoich potrzeb, lub wprowadzić zmiany w przyszłości, gdy zajdą zmiany prawne, technologiczne w procesie pracy, w środkach ochrony lub po zdarzeniu wypadkowym. Wersję tę mogą Państwo wielokrotnie drukować, zgodnie ze swoimi potrzebami.
  • WERSJA DRUKOWANA – wysyłana na adres wskazany w zamówieniu za pomocą kuriera, oprawiona forma dokumentacji papierowej.

 

55.00

Dostępność: NATYCHMIAST

 


Elektroniczna, plik .doc/.docx/.odt/.pdf 55.00 zł
Papierowa, gotowy wydruk - A4 65.00 zł

Brak opinii i ocen.