Ocena ryzyka zawodowego - Elektryk

Elektryk - Ocena ryzyka zawodowego metodą PN-N-18002


Ocena ryzyka zawodowego - Elektryk

Elektryk - Ocena ryzyka zawodowego metodą PN-N-18002

Każda z dokumentacji, którą Państwu oferujemy została stworzona przez Specjalistę Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, zgodnie z polską normą PN-N-18002 oraz obowiązującym prawem. Jest to kompletna dokumentacja na stanowisku pracy Elektryk składająca się z: 

  • karty stanowiska pracy,
  • opisu metody, 
  • wykazu czynników szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych, w tym czynników fizycznych, pyłów, czynników chemicznych i biologicznych występujących na stanowisku pracy Elektryk,
  • kart oceny ryzyka zawodowego poszczególnych czynników,
  • metod ograniczania ryzyka na stanowisku pracy Elektryk.

W dokumentacji znajdą Państwo również miejsce na podpis pracownika, który zapoznał się z dokumentacją.

Do obowązków elektryka zalicza się między innymi montaż instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacją techniczną, instalację i uruchamianie maszyn i urządzeń elektrycznych a także ich naprawę. Do prac elektryka zaliczamy również wykonywanie przeglądów technicznych maszyn oraz ich konserwację. Do elektryka należy również ocena stanu maszyn i urządzeń oraz ich bierząca naprawa. Ze względu na pracę z urządzeniami elektrycznymi, jest on narażony na ciągłe niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. Ocena ryzyka zawodowego dla elektryka zawiera praktyczne wskazówki w jaki sposób elektryk może uniknąć zagrożeń występujących podczas pracy.

Wieloletnie doświadczenie pozwoliło nam stworzyć dokumentację, która dzięki swej przystępnej formie, ułatwi każdemu pracownikowi uzyskanie informacji, dotyczących bezpiecznego sposoby wykonywania czynności zawodowych i ograniczy ryzyko występujące w środowisku pracy. Dzięki formie tabelarycznej dokumentacja jest uporządkowana i przejrzysta, a sama forma przyjazna dla odbiorcy, co potwierdzają inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy.

Dokumentację na stanowisku Elektryk - Ocena ryzyka zawodowego metodą PN-N-18002 oferujemy Państwu w dwóch wersjach:

  • WERSJA ELEKTRONICZNA (zalecana) - wysyłana na adres e-mail wskazany w zamówieniu w postaci pliku .DOCX/.DOC – jest to edytowalna wersja pliku, którą w razie potrzeby mogą Państwo dostosować do swoich potrzeb, lub wprowadzić zmiany w przyszłości, gdy zajdą zmiany prawne, technologiczne w procesie pracy, w środkach ochrony lub po zdarzeniu wypadkowym. Wersję tę mogą Państwo wielokrotnie drukować, zgodnie ze swoimi potrzebami.
  • WERSJA DRUKOWANA – wysyłana na adres wskazany w zamówieniu za pomocą kuriera, oprawiona forma dokumentacji papierowej.
49.00

Dostępność: NATYCHMIAST

 


Elektroniczna, plik .doc/.docx/.odt/.pdf 49.00 zł
Papierowa, gotowy wydruk - A4 59.00 zł

Brak opinii i ocen.