Ocena ryzyka zawodowego - Asystentka stomatologiczna

Asystentka stomatologiczna - Ocena ryzyka zawodowego metodą PN-N-18002


Ocena ryzyka zawodowego - Asystentka stomatologiczna

Gotowa do pobrania ocena ryzyka zawodowego dla asystentki stomatologicznej opracowana metodą PN-N-18002 to dokumentacja przygotowana do wdrożenia. Stworzona została przez doświadczonego specjalistę BHP przy współpracy z wieloma inspektorami pracy i pracodawcami. Gwarantuje to najwyższą jakość i dostosowanie oferowanych przez nas dokumentacji oceny ryzyka do obowiązujących przepisów i norm.

Jest to kompletna dokumentacja na stanowisku pracy asystentka stomatologiczna składająca się z: 

  • karty stanowiska pracy,
  • opisu metody, 
  • wykazu czynników szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych, w tym czynników fizycznych, pyłów, czynników chemicznych i biologicznych występujących na stanowisku pracy Asystentka stomatologiczna,
  • kart oceny ryzyka zawodowego poszczególnych czynników,
  • metod ograniczania ryzyka na stanowisku pracy Asystentka stomatologiczna.

W dokumentacji znajdą Państwo również miejsce na podpis pracownika, który zapoznał się z dokumentacją.

Asystentka stomatologiczna jest osobą, która współpracuje ze stomatologiem podczas przygotowania zabiegów, jak również w ich trakcie. Odpowiedzialna jest za przygotowanie stanowiska pracy lekarza dentysty jak również jego pacjentów do zabiegu dentystycznego. Osoba będąca asystentem stomatologa powinna posiadać odpowiednią wiedzę w zakresie leków, materiałów stomatologicznych oraz narzędzi używanych w lecznictwie stomatologicznym. Odpowiada za prawidłowe wyjałowienie, odkażanie oraz konserwację narzędzi i urządzeń stomatologa. Jest ona nieodzownym członkiem zespołu, która dba również o prawidłowe prowadzenie dokumentacji wykonanych zabiegów oraz kart pacjentów. Ze względu na prowadzone czynności jest ona narażona na wiele czynników niebezpiecznych zagrażających jej zdrowiu.

Wieloletnie doświadczenie pozwoliło nam stworzyć dokumentację, która dzięki swej przystępnej formie, ułatwi każdemu pracownikowi uzyskanie informacji, dotyczących bezpiecznego sposoby wykonywania czynności zawodowych i ograniczy ryzyko występujące w środowisku pracy. Dzięki formie tabelarycznej dokumentacja jest uporządkowana i przejrzysta, a sama forma przyjazna dla odbiorcy, co potwierdzają inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy.

Dokumentację na stanowisku Asystentka stomatologiczna - Ocena ryzyka zawodowego metodą PN-N-18002 oferujemy Państwu w dwóch wersjach:

  • WERSJA ELEKTRONICZNA (zalecana) - wysyłana na adres e-mail wskazany w zamówieniu w postaci pliku .DOCX/.DOC – jest to edytowalna wersja pliku, którą w razie potrzeby mogą Państwo dostosować do swoich potrzeb, lub wprowadzić zmiany w przyszłości, gdy zajdą zmiany prawne, technologiczne w procesie pracy, w środkach ochrony lub po zdarzeniu wypadkowym. Wersję tę mogą Państwo wielokrotnie drukować, zgodnie ze swoimi potrzebami.
  • WERSJA DRUKOWANA – wysyłana na adres wskazany w zamówieniu za pomocą kuriera, oprawiona forma dokumentacji papierowej.
49.00

Dostępność: NATYCHMIAST

 


Elektroniczna, plik .doc/.docx/.odt/.pdf 49.00 zł
Papierowa, gotowy wydruk - A4 59.00 zł

Brak opinii i ocen.