Obrabiarki

Obrabiarki to maszyny często wykorzystywane w wielu gałęziach produkcji. Instrukcje BHP przy obsłudze obrabiarek są bardzo ważnym elementem wyposażenia stanowiska pracy. Stanowisko pozbawione instrukcji BHP obrabiarki stanowi niebezpieczeństwo dla pracownika. Zagrożenia będące następstwem niewłaściwego sposobu eksploatacji są poważne i mogą prowadzić do wielu urazów. Pracownik obsługujący obrabiarkę powinien posiadać właściwe kwalifikacje oraz odbyć szkolenia z zakresu BHP oraz instruktażu stanowiskowy. Obrabiarka powinna być zabezpieczona przed obsługą przez osoby nieupoważnione oraz właściwie oznakowana.

Produkty 1 - 6 z 6