Materiały stałe zapalne, samoreaktywne i materiały wybuchowe odczulone

Z-MB112


Materiały stałe zapalne, samoreaktywne i materiały wybuchowe odczulone

Znak ADR - Materiały stałe zapalne, samoreaktywne i materiały wybuchowe odczulone przeznaczona jest do oznaczenia ładunków niebezpiecznych w transporcie. Znaki ADR obowiązują i są rozpoznawane praktycznie w całej Europie z wyjątkiem Wielkiej Brytanii. Usankcjonowane są na podstawie konwencji dotyczącej przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych (L'Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route). W Polsce konwencja ADR została ratyfikowana została w 1975r. 

Znak ADR Materiały stałe zapalne, samoreaktywne i materiały wybuchowe odczulone na foli samoprzylepnej posiada bardzo dobrą przyczepność do podłoża dzięki czemu można ją naklejać na różnego rodzaju powierzchnie. Jest odporna na promieniowanie UV dlatego nadaje się do stosowania również na zewnątrz. Wykonana jest z folii samoprzylepnej jako forma naklejki, której montaż polega jedynie na usunięciu zabezpieczającej warstwy i naniesieniu naklejki na podłoże.

Przed aplikacją naklejki zaleca się oczyścić podłoże z kurzu, brudu i innych zanieczyszczeń poprzez zmycie powierzchni. W razie potrzeby odtłuścić powierzchnię. Następnie należy naklejkę przyłożyć do podłoża i docisnąć do niego pocierając najlepiej przez szmatkę. Tak zamocowana tablica ADR - Materiały stałe zapalne, samoreaktywne i materiały wybuchowe odczulone na bardzo długo pozostanie na swoim miejscu.

Naklejka dostępna jest w rozmiarach 10x10cm, 25x25cm i 40x40cm

1.44

Dostępność: do 7 dni roboczych

 


10 x 10 cm / Folia samoprzylepna / Nieświecący 1.44 zł
25 x 25 cm / Folia samoprzylepna / Nieświecący 5.12 zł
40 x 40 cm / Folia samoprzylepna / Nieświecący 16.24 zł

Brak opinii i ocen.