Magazynowanie/Transport

Magazynowanie/Transport to kategoria obejmująca instrukcje BHP dotyczące składowania i przemieszczenia substancji chemicznych. Magazynowanie jak i transport substancji chemicznych narażają pracowników zatrudnionych w magazynach, odpowiedzialnych za transport na bezpośredni kontakt z substancjami niebezpiecznymi. Pracownicy posiadający dostęp do magazynów substancji chemicznych oraz zatrudnieni przy ich transporcie powinni posiadać właściwe kwalifikacje oraz upoważnienie.

Instrukcje BHP magazynowania i transportu substancji niebezpiecznych

Instrukcje BHP dla magazynowania substancji chemicznych wraz z kartami charakterystyk, właściwym oznakowaniem pomieszczeń i środków oraz procedurami właściwego postępowania zapewniają bezpieczeństwo pracowników. Dzięki czemu w znacznym stopniu eliminujemy zagrożenia dla życia lub zdrowia występujące przy codziennej pracy z substancjami chemicznymi.

Czytaj więcej ... Zwiń ...

Produkty 1 - 10 z 10