Instalacje grzewcze

Instrukcje instalacji grzewczych dotyczą obsługi urządzeń i sieci grzewczych. Instalacje grzewcze obejmują instrukcje stanowiskowe dla palaczy, obsługi kotłowni i kotłów oraz urządzeń grzewczych wody. Instrukcje BHP instalacji grzewczych powinny stanowić podstawowe wyposażenie pomieszczeń kotłowni lub być umieszczone w widocznym miejscu w pobliżu urządzeń. Do pomieszczeń kotłowni oraz obsługi kotłów i kotłowni mogą zostać dopuszczone wyłącznie upoważnione osoby, które przed rozpoczęciem pracy powinny zapoznać się z treścią instrukcji instalacji grzewczych.

 
 

 

Produkty 1 - 19 z 19