Instalacje gazowe

Instalacje gazowe to grupa instalacji sanitarnych. Instrukcje BHP instalacji gazowych to instrukcje bezpiecznego wykonywania pracy przy montażu, naprawie, konserwacji lub awarii sieci gazociągowej. Prace przy instalacjach gazowych ze względu na łatwopalność i wybuchowość gazu są szczególnie niebezpieczne, dlatego oprócz kwalifikacji pracowników, środków ochrony, właściwej organizacji pracy, jest znajomość procedur oraz instrukcji bezpiecznej pracy. Opracowane przez naszych specjalistów instrukcje instalacji gazowych sprawdzą się w każdym zakładzie pracy związanym z urządzeniami gazowymi, a dzięki stosowaniu się do zaleceń które wskzują ograniczymy niebezpieczeństwa do minimum.

 

Produkty 1 - 11 z 11