Dwutlenek siarki

Z-LC012


Dwutlenek siarki

Znak "Dwutlenek siarki" jest jedną z najważniejszych składowych biernego zabezpieczenia przeciwpożarowego. Jest produktem należącym do kategorii znaków BHP opisanej w sklepie pod nazwą "Oznakowanie substancji niebezpiecznych"

Oferowany przez nas znak "Dwutlenek siarki" został wykonany zgodnie z obowiązującymi normami, a także posiada świadectwo dopuszczenia Państwowego Instytutu Badawczego.

Znak "Dwutlenek siarki" został wykonany z najwyższej klasy materiałów, które zapewniają wysoką odporność produktu na warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne. Dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii nadruku oraz wysokich parametrów fotoluminescencji mają Państwo gwarancję, że produkt zachowa swoją jakość przez lata.

Znak "Dwutlenek siarki" został wykonany w wielu formatach oraz na różnych podłożach, aby sprostać potrzebom każdego użytkownika. Formaty i podłoża dostępne w regularnej sprzedaży znajdą Państwo w poniższym zestawieniu. Zarówno folia samoprzylepna, jak płyty PCV, posiadające samoprzylepne elementy mocujące, ułatwiają montaż na każdej powierzchni.

Znak "Dwutlenek siarki" może zostać wykonany również w innym rozmiarze lub na innym podłożu, zgodnie z wytycznymi klienta. W celu złożenia zamówienia specjalnego należy się z nami skontaktować!

 

Czym jest Dwutlenek siarki - definicja

Dwutlenek siarki (SO2) to chemiczny związek zbudowany z dwóch atomów siarki i jednego atomu tlenu. Jest to bezbarwny, drażniący gaz o charakterystycznym zapachu, który występuje naturalnie w procesach geologicznych, a także jest produktem ubocznym spalania paliw zawierających siarkę, takich jak węgiel czy ropa naftowa.

Dwutlenek siarki jest silnie rozpuszczalny w wodzie, co sprawia, że może być obecny w atmosferze w postaci kwaśnych deszczy, co ma negatywny wpływ na środowisko naturalne. W przemyśle, jest również wykorzystywany jako środek konserwujący, antyseptyczny, oraz w produkcji chemikaliów. Pomimo swojego zastosowania przemysłowego, SO2 jest również szkodliwy dla zdrowia człowieka i może powodować problemy z układem oddechowym oraz podrażnienia skóry i oczu.

Dlaczego należy oznakowywać pomieszczenia znakiem "Dwutlenek Siarki"?

Oznakowanie pomieszczeń znakiem "Dwutlenek Siarki" jest istotne z uwagi na zagrożenia związane z obecnością tego gazowego związku chemicznego. Dwutlenek siarki (SO2) może występować w różnych środowiskach, zarówno w przemyśle, jak i w życiu codziennym, a jego obecność może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Oznakowanie pomieszczeń tym symbolem ma na celu ostrzeżenie osób przebywających w danym miejscu przed możliwością wystąpienia kontaktu z tym substancją. SO2 jest drażniącym gazem, który może powodować podrażnienia dróg oddechowych, skóry i oczu, a w przypadku ekspozycji na dłuższy czas lub w wysokich stężeniach może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, w tym do uszkodzeń płuc i problemów z oddychaniem.

Oznakowanie pomieszczeń znakiem "Dwutlenek Siarki" informuje więc o możliwości obecności tego substancji, zachęcając do zachowania ostrożności i podjęcia odpowiednich środków bezpieczeństwa. Jest to istotne zarówno w miejscach pracy, gdzie SO2 może być emitowany w wyniku procesów przemysłowych, jak i w innych miejscach, gdzie istnieje ryzyko wystąpienia tego gazowego związku chemicznego.

2.48

Dostępność: do 7 dni roboczych

 


10,5 x 14,8 cm / Folia samoprzylepna / Nieświecący 2.48 zł

Brak opinii i ocen.