Amoniak

Z-LC023


Amoniak

Znak Amoniak

Znak "Amoniak" należący do kategorii oznakowania substancji niebezpiecznych jest jedną z najważniejszych składowych biernego zabezpieczenia przeciwpożarowego.  Jest podstawą prawidłowego oznakowania drogi ewakuacyjnej.

Oferowany przez nas znak BHP "Amoniak" został wykonany zgodnie z obowiązującymi normami, a także posiada świadectwo dopuszczenia Państwowego Instytutu Badawczego.

Znak BHP Amoniak oferowany w sklepie BHP-Online

Znak "Amoniak" został wykonany z najwyższej klasy materiałów, które zapewniają wysoką odporność produktu na warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne. Dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii nadruku oraz wysokich parametrów fotoluminescencji mają Państwo gwarancję, że produkt zachowa swoją jakość przez lata.

Znak BHP "Amoniak" został wykonany w wielu formatach oraz na różnych podłożach, aby sprostać potrzebom każdego użytkownika. Formaty i podłoża dostępne w regularnej sprzedaży znajdą Państwo w poniższym zestawieniu. Zarówno folia samoprzylepna, jak płyty PCV, posiadające samoprzylepne elementy mocujące, ułatwiają montaż na każdej powierzchni.

Znak "Amoniak" może zostać wykonany również w innym rozmiarze lub na innym podłożu, zgodnie z wytycznymi klienta. W celu złożenia zamówienia specjalnego należy się z nami skontaktować!

Amoniak - zagrożenia dla ludzi

Amoniak to związek chemiczny o wzorze NH₃. Jest to gaz o charakterystycznym, drażniącym zapachu, który jest rozpuszczalny w wodzie. Amoniak jest szeroko stosowany w przemyśle chemicznym, rolnictwie, a także w gospodarstwach domowych. Poniżej przedstawiam informacje na temat amoniaku oraz potencjalnych zagrożeń, jakie może stwarzać dla ludzi.

 Co to jest amoniak?

 • Skład chemiczny - amoniak składa się z jednego atomu azotu (N) i trzech atomów wodoru (H), co daje mu wzór chemiczny NH₃.
 • Stan fizyczny - w warunkach standardowych (pod ciśnieniem i temperaturą pokojową) amoniak występuje w postaci bezbarwnego gazu o charakterystycznym, kłującym zapachu.

 Zastosowania amoniaku:

 1. Przemysł chemiczny - amoniak jest używany do produkcji nawozów sztucznych, kwasu azotowego i innych związków azotowych.
 2. Rolnictwo - jako składnik nawozów, amoniak wspomaga wzrost roślin.
 3. Chłodzenie - amoniak jest stosowany w systemach chłodzenia, zwłaszcza w chłodniach przemysłowych.
 4. Produkcja czyszczenia - wchodzi w skład wielu środków czyszczących.

 Jakie zagrożenia dla ludzi powoduje amoniak:

 1. Działanie drażniące - Amoniak jest drażniący dla oczu, nosa i dróg oddechowych. Bezpośrednie wdychanie może prowadzić do podrażnienia błon śluzowych.
 2. Zatrucie - w przypadku narażenia na wysokie stężenia, amoniak może powodować zatrucie. Objawy obejmują problemy z oddychaniem, kaszel, bóle głowy, a w przypadku silnego zatrucia nawet śmierć.
 3. Wpływ na skórę - kontakt z ciekłym amoniakiem może prowadzić do oparzeń skóry.
 4. Ryzyko wybuchu - amoniak w odpowiednich warunkach stężenia i mieszania z innymi substancjami może stanowić zagrożenie wybuchem.
 5. Zagrożenia dla środowiska - wycieki amoniaku mogą zanieczyścić wodę i glebę, co ma negatywny wpływ na środowisko.

 Bezpieczeństwo i środki ostrożności:

 • Wentylacja - przestrzeganie zasad wentylacji w miejscach, gdzie używany jest amoniak, jest kluczowe.
 • Odpowiednie ubranie ochronne - pracownicy narażeni na kontakt z amoniakiem powinni nosić odpowiednie ubranie ochronne, w tym gogle, maski ochronne i rękawice.
 • Szkolenie - pracownicy powinni być odpowiednio przeszkoleni w zakresie bezpiecznej obsługi amoniaku.

W przypadku wszelkich wypadków lub narażenia na amoniak, należy natychmiast skonsultować się z odpowiednimi służbami ratunkowymi i otrzymać pomoc medyczną.

2.48

Dostępność: do 7 dni roboczych

 


10,5 x 14,8 cm / Folia samoprzylepna / Nieświecący 2.48 zł

Brak opinii i ocen.